W sobotę, 11 września 2021 r., w parafii pw. św. Józefa w Muninie odbyła się doroczna Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Przemyskiej. Wzięli w niej udział przedstawiciele pielęgniarek, salowych, położnych, ratowników medycznych, lekarzy i dyrekcji różnych ośrodków medyczno-opiekuńczych z terenu Podkarpacia. Tegorocznym hasłem pątniczym były słowa: „Święty Józefie, Podporo w trudnościach”, a centralnym punktem wydarzenia była Eucharystia, której przewodniczył abp Adam Szal.

Wydarzenie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty. – Kochani Pielgrzymi, istotą Waszego powołania jest służba. Ja w ostatnich dniach słuchając tych różnych doniesień medialnych o tym, że obok Pielgrzymki Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Przemyskiej jest również inne spotkanie społeczności medyków w Warszawie, strajku dostrzegłem taką pewną różnicę. Tu spotykają się Pracownicy Służby Zdrowia, a o tych w Warszawie w mediach mówią, że to są pracownicy ochrony zdrowia. Może niewielka różnica ale dla mnie olbrzymia. Bardzo często powtarzam, że nie powinniśmy sobie pozwolić odebrać tej nazwy „służba”. Ja wiem, że to dzisiaj niemodne słowo. Że dzisiaj ludzie nie chcą służyć, czy się wstydzą mówić, że służą – powiedział w powitaniu podczas zawiązania wspólnoty ks. prał. Kazimierz Gadzała, Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia.

Ja Was traktuję, jako ludzi, którzy cenią sobie powołanie służenia. Ta służba to służba chorej osobie. To jest tak bardzo potrzebna ta konkretna praca dla człowieka i z człowiekiem. Zadanie bardzo ważne, ale jednocześnie wymagające i trudne. I ja, i wielu dostrzega tę codzienną i niestrudzoną prace w wielu przestrzeniach troski o życie ludzkie. Nie możemy i nie chcemy zapomnieć o tej Waszej codziennej posłudze dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego – dodał.

Pielgrzymów zgromadzonych w kościele pw. św. Józefa w Muninie przywitał także ks. Janusz Trojnar, proboszcz tej parafii i krótko przypomniał historię powstawania tej wspólnoty i pięknej świątyni.

W konferencji pt. „Ze św. Józefem pomagamy drugiemu człowiekowi” p. dr Paweł Kowal, lekarz kardiolog mówił m.in. o etosie pracy ludzi Służby Zdrowia. – Można śmiało powiedzieć, że nasz zawód jest jednym z najpiękniejszych zawodów, który sobie można wybrać. Spotykamy się z człowiekiem, który jest chory, który jest upodlony, który stracił swoją doskonałość, bo nagle zaczął chorować, stał się bezradny. Przychodzi do szpitala i styka się tutaj z nami. I to co my z tym człowiekiem zrobimy według naszej wiedzy, naszych umiejętności to nasza praca – powiedział prelegent. Zachęcał, aby w tej pracy być świadkami wiary i swoim życiem, pracą dawać właściwe świadectwo.

Następnie celebrowana była Eucharystia. Słowo wstępu i powitania na rozpoczęcie wspólnej modlitwy skierował także ks. Janusz Trojnar, proboszcz parafii w Muninie.

W homilii metropolita przemyski zwrócił uwagę zebranych Pracowników Służby Zdrowia na trzy cechy św. Józefa: zawierzenie Panu Bogu, pokorę i służbę. – Chcemy dzisiaj uczestnicząc w pielgrzymce Służby Zdrowia wpatrzeć się w Chrystusa, w Jego Matkę. Chcemy wpatrzeć się w św. Józefa. Chcemy mieć ducha podobnego do ich postawy. Chrystus Sługa. Maryja nazywała się Służebnicą Pańską. A św. Józef też przecież był sługą, sługą Świętej Rodziny, sługą ludzi dla których wykonywał nie raz prozaiczne naprawy czy zwykłe proste sprzęty domowe – powiedział hierarcha.

Podkreślił, że główne założenie pracy na rzecz ochrony zdrowia i życia ludzkiego jest służba drugiemu człowiekowi. – Mamy służyć Panu Bogu i ludziom. Te dwa pojęcia są ze sobą ściśle związane. Służąc ludziom służymy Panu Bogu. Kochając, słuchając Pana Boga służymy także drugiemu człowiekowi – zaznaczył abp Szal. – Mamy służyć tak jak św. Józef: niepostrzeżenie, dyskretnie. Licząc na nagrodę, która jest w niebie – dodał.

Podkreślił również, że wielkość chrześcijanina zależy od służby miłości. – Chrześcijanin powinien być szczęśliwy służąc drugiemu człowiekowi. Ta służba jest sprawdzianem wiary i sprawdzianem naszej miłości – powiedział arcybiskup. – Dlatego modlimy się o siły, o wytrwałość, o wierność ideałom, o wierność wartościom ogólnoludzkim, chrześcijańskim, lekarskim. Modlimy się o wrażliwość na ludzkie cierpienie, życzliwość, opanowanie, wyrozumiałość i czułość – apelował.

Słowo wdzięczności wobec metropolity przemyskiego, kapłanów i pielgrzymów za wspólną modlitwę i spotkanie przy stole eucharystycznym skierowali Przedstawiciele Służby Zdrowia z Archidiecezji Przemyskiej.

Na zakończenie dorocznej Pielgrzymki Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Przemyskiej abp Adam Szal skierował również krótkie słowo podziękowania i podsumowania.

W konferencji pt. „Biblijny obraz Józefa sługi” ks. Tadeusz Baj zaznaczył, że czasem Pracownikom Służby Zdrowia wydaje się, że to co robią jest takie zwyczajne i nie może być włączone w jakiś większy plan. – A ta tajemnica Józefa, jako sługi o tym przypomina. Że jak Maryję, tak samo i Józefa. Każdego z nas, jak tu jesteśmy. Każdego kto podejmuje z jakąś większą, głębszą świadomością tę drogę swojego życiowego powołania, która jest na różny sposób służbą wobec drugiego człowieka; że jesteśmy poprzez tę zwyczajną posługę wpisani w o wiele większe dzieło zbawienia świata – zaznaczył prelegent.


Krótką relację z tegorocznej Pielgrzymki Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Przemyskiej, której hasłem był słowa: „Święty Józefie, Podporo w trudnościach” można było usłyszeć na antenie Radia FARA w środę, 15 września 2021 r. w programie „W rytmie wydarzeń„.

G A L E R I A   Z D J Ę Ć