Wtorek, 28 września 2021 r., był bardzo ważnym dniem dla wspólnoty parafialnej pw. św. Piotra i Pawła w Borku Starym, ponieważ abp Adam Szal podczas wieczornej Eucharystii poświęcił nowy ołtarz oraz udzielił sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży.

W homilii metropolita przemyski przypomniał, że wrzesień jest miesiącem wielu wspomnień liturgicznych będących swoistą katechezą dla ludzi wierzących w Jezusa. – Zechciejmy w kontekście konsekracji ołtarza wspomnieć na św. Wacława, który jest patronem sąsiednich Czech – poprosił kaznodzieja przywołując biogram jego życia. – On przygotowywał przez całe życie ołtarz, jako męczennik na tym ołtarzu oddał śmierć dla Chrystusa – dodał.

Abp Szal wyjaśniał zebranym czym jest obrzęd poświęcenia ołtarza. – Jest to wydarzenie bardzo ważne i historyczne, bo tak było także w historii zbawienia i Starego, i Nowego przymierza – zauważył hierarcha wyliczając liczne momenty, kiedy to naród wybrany gromadził się składając Panu ofiary na ołtarzach.

W tym kontekście szczególnym ołtarzem, który jest ołtarz w Wieczerniku. – To apostołowie otrzymali polecenie od Pana Jezusa, aby przygotowali ołtarz dla Pana. I przy tym ołtarzu Chrystus złożył niezwykłą ofiarę, samego siebie. Stał się i kapłanem i ofiara, i pokarmem dla nas – powiedział metropolita przemyski.

Kaznodzieja podkreślił, że każdy ołtarz mszalny jest znakiem Chrystusa przybitego do krzyża, z którego boku wypływają krew i woda, gdzie zrodziły się sakramenty Kościoła. – Jest stołem świętym, który gromadzi nas zaproszonych. Jest miejscem składania swoich trosk i otrzymania mocy Ducha Świętego – dodał.

Ołtarz to także symbol jedności Kościoła. – Przy ołtarzu mamy dziękować, prosić, przepraszać, uwielbiać Pana Boga – powiedział kaznodzieja. Dlatego ołtarz jest najważniejszym miejscem świątyni. – To jest szczególne miejsce na którym rodzi się Eucharystia – wyjaśniał.

Na zakończenie homilii abp Adam Szal zauważył, że różne w wyglądzie i formie są ołtarze. – Ale jeżeli ten ołtarz uczynimy też duchowym miejscem będzie on zawsze wspaniały, bo tajemnice, które na nim się odbywają są wspaniałe – powiedział hierarcha zachęcając, aby lokalne społeczność parafialna gromadziła się jak najczęściej i jak najliczniej wokół niego.

W nowy ołtarz zostały wmurowane relikwie św. Józefa Sebastiana, biskupa przemyskiego. To szczególny znak aktualnego roku duszpasterskiego, któremu w archidiecezji przemyskiej patronuje ten święty. Podczas uroczystości młodzież z parafii w Borku Starym przyjęła sakrament bierzmowania.


W czwartek, 30 września 2021 r., w programie „W rytmie wydarzeń” można było usłyszeć skrót z uroczystości poświęcenia nowego ołtarza w Borku Starym.