W niedzielę, 10 października 2021 r., gdy w Polsce obchodzono XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się!” w Archidiecezji Przemyskiej odbyła się Pielgrzymka Młodzieży do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu. Wydarzeniem tym został oficjalnie inaugurowany nowy rok pracy formacyjnej we wspólnotach katechetycznych i parafialnych.

Tegoroczna pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 10.00 zawiązaniem wspólnoty w auli Instytutu Teologicznego Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Ten punkt programu animował ks. Marcin Wilk, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Było dużo radości, śpiewów, prezentacja związana z osobą św. Jana Pawła II i kilka świadectw życia wiary. Podczas zawiązania wspólnoty zabrał głos także abp Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski, który podzielił się z młodymi kilkoma ciekawymi historiami.

Po związaniu wspólnoty młodzież w uroczystym korowodzie ze śpiewem na ustach przeszła do Archikatedry Przemyskiej, gdzie głównym punktem pielgrzymki była Eucharystia pod przewodnictwem abp. Adama Szala.

We wstępie do Mszy świętej metropolita przemyski nawiązał do pytania bogatego młodzieńca z Ewangelii: co mam czynić? – Przed każdym z nas staje to pytanie. Odpowiedzi udzielają nam różni ludzie: rodzice, duszpasterze. Odpowiedzi udzielają nam następcy św. Piotra. Papież Franciszek niestrudzenie mówi, aby wstać, aby działać, aby szukać Chrystusa. Papież Benedykt mówi o tym, żeby dawać o Nim świadectwo, bo nie można nie iść za tą gwiazdą, którą jest sam Chrystus. A papież Jan Paweł II mówi właśnie dzisiaj, w dzień papieski, nie lękajcie się, bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa. Odnajdujcie swoją drogą do Pana Boga – powiedział arcybiskup.

Pozdrawiam młodych, którzy przybyli z różnych parafii archidiecezji, jak wysłannicy wszystkich młodych. Pozdrawiam także szkoły, które noszą imię św. Jana Pawła II, które tworzą rodzinę rodzinę szkół Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej i niemniej serdecznie pozdrawiam szkoły, którym patronuje bł. Stefan kard. Wyszyński – mówił w powitaniu hierarcha i przypomniał, że Eucharystii towarzyszy szczególna intencja modlitewna za młodego pokolenie, dzieci i młodzież.

Z kolei w homilii abp senior Józef Michalik nawiązał do Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, jako żywego pomnika pamięci św. Jana Pawła II. – Także to nasze dzisiejsze spotkanie z młodzieżą, z delegacjami młodzieży z różnych parafii, z tymi inicjatywami młodzieżowymi jest bardzo ważne – powiedział były przewodniczący KEP koncentrując się na haśle XXI Dnia Papieskiego: Nie lękajcie się!

W życiu spotykamy różne trudności. Można wobec nich zająć podwoją reakcję: uciekać, poddać się, czyli stchórzyć albo stawić czoło, próbować pokonać, czyli ujawnić odwagę. Ta odwaga bywa potrzebna aby nie ulec opiniom, czy naciskom których nie podzielam. To odwaga w porządkowaniu świata, w znoszeniu trudności w rodzinie, w relacji z kolega, z koleżanką ale także odwaga w pokonywaniu siebie, a  szczególnie potrzebna jest cenna odwaga w pokonywaniu grzechu – tłumaczył kaznodzieja. – Bez zdecydowanej odwagi nie nauczymy się prawdziwej miłości. Nie poznamy czym jest prawdziwa Miłość – dodał.

Prawdziwa miłość wobec Boga i ludzi, wobec Ojczyzny i Kościoła zawsze opiera się na prawdziwe. – Tę prawdę trzeba dobrze rozeznać i zaakceptować, czyli stwierdzić co jest w tej mojej relacji dobre i godne utrzymania, a co niewłaściwe, powierzchowne lub złe i wymaga poprawienia, udoskonalania albo odrzucenia – wyjaśniał hierarcha.

Abp Michalik przypomniał słowa papieża Franciszka, że „Miłość nie polega na posiadaniu wszystkiego i od razu”. – Miłość to wierność, to dar, to odpowiedzialność. Miłość to być zdolnym do miłości na całe życie i całym sobą, bo życie bez prawdziwej miłości jest smutne, puste i nieciekawe – dodał.

Na zakończenie kaznodzieja zostawiał się, jak młodzi podchodzą do Kościoła i wiary w Boga. – Nie wystarczy usłyszeć o Chrystusie od innych. Konieczna jest osobista relacja z Nim, spotkanie z Nim – powiedział. – Chodzi więc o modlitwę, o rozmowę z Nim, o spotkanie w głębokiej, autentycznej wierze – dodał zachęcając młodych, aby pytali wprost: Kim jesteś Panie Jezu?

Pomocą w poszukiwaniu odpowiedzi są oczywiście święci i błogosławieni, ale także popularni ludzie, np. sportowcy, którzy przyznają się do wiary w Boga. – Jawi się jednak pytanie co robić, aby stać się prawdziwym chrześcijaninem, aby nie utracić wiary, ale ją pogłębić, ożywić, a może odzyskać? – pytał kaznodzieja. – Co robić aby rozpoznać prawdziwą miłość, a także aby jej nie utracić? – pytał dalej.

Odpowiedź jest prosta w zaleceniu, ale trudniejsza w wykonaniu. Trzeba praktykować wiarę i miłość. Żyć wiarą. Żyć według wiary i praktykować jej zasady, które odczytujemy w siemieniu. Doznawać, doświadczać miłości Boga polegającej nie tyle na wzruszeniu, ale na tym przekonaniu, że jesteśmy Mu potrzebni, że jesteśmy po Jego stronie, że jesteśmy jedno z Nim – podpowiadał abp Michalik. – Po prostu trzeba słuchać sumienia w najdrobniejszych sprawach. Zwalczać egoizm. Pokonywać zło dobrem – dodał.

Były przewodniczący KEP wyraził też ogromną nadzieję, że tacy ludzie są obecni w przemyskiej archikatedrze. –Pamiętajmy, że każdy człowiek jest posłany do odnoszenia sukcesów przez wydobywanie talentów, jakie sam Bóg włożył w jego serce. Każdy z nas jest umiłowany i wybrany przez Boga i to przed założeniem świata. Wybranym, aby pełnił swą rolę przez świętość życia – zaznaczał kaznodzieja.

Pamiętajmy, że święci to ludzie szczęśliwi i piękni wiarą, i mocni miłością wobec Boga i ludzi. Naprawdę Pan Bóg ciebie i Twojego kolegi, koleżanki, i twoich rodziców potrzebuje w jakimś celu, potrzebuje jako świętych. Pomagajmy sobie, pomagajmy im na tej drodze przez modlitwę uśmiech, życzliwość – zakończył.

Na zakończenie Mszy świętej metropolita przemyski podzielił się krótką refleksją dotyczącą wizyty „ad limina Apostolorum” zaznaczając, że papież Franciszek zachęca do czynnego przeżywania synodu. – Synodu okołokościelnego będącego z jednej strony słuchaniem tego, co mówią ludzie, rozmową z tymi ludźmi, ale także czynieniem wszystko aby iść razem, aby iść we wspólnocie Kościoła. To wszystko jest bardzo ważne dla nas biskupów, ale także dla duszpasterzy, także i dla tych , którzy za chwilę otrzymają światło, znak Chrystusa zmartwychwstałego – podkreślał abp Szal.

W tym znaku światła metropolita przemyski widzi potrzebę ciągłej reewangelizacji Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce. Jednocześnie pytał retorycznie: jak być dzisiaj światłem i mieć nadzieję w tym trudnym czasie. – Dzisiaj staramy się być przy Chrystusie przez modlitwę, przez piękny śpiew, ale także trzeba aby towarzyszyło nam życia wiary – podpowiadał. – Jest to trudne zadanie – dodał.

Na zakończenie wspólnej modlitwy odbył się obrzęd przekazaniem światła i posłaniem młodych do pracy apostolskiej we wspólnotach parafialnych. Przy tej okazji młodzież z Jarosławia otrzymała krzyż Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej, który będzie towarzyszyć jarosławskim parafiom, gdzie zaplanowano kolejny SMAP.

Po Eucharystii odbyła się wspólna agapa na Placu Katedralnym przy papieskich kremówkach, a po niej uczestnicy pielgrzymki młodzieży do Bazyliki Archikatedralnej przeszli ponownie do auli Instytut Teologicznego Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie odbył się koncert patriotyczno-religijny Diakonii Muzycznej Archidiecezji Przemyskiej.

Podobnie jak w ubiegłych latach w tegoroczną Pielgrzymkę Młodzieży do Archikatedry Przemyskiej włączyły się także społeczności szkół (z pocztami sztandarowymi) z terenu Archidiecezji Przemyskiej, które noszą imię Jana Pawła II, a w tym roku także noszące imię błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego.