Maturzyści Archidiecezji Przemyskiej tradycyjnie na początku października udali się do swej Matki na Jasną Górę. Przybyli, by powierzyć Jej swoją przyszłość, zwłaszcza zbliżający się egzamin dojrzałości i wybór dalszej drogi życia. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się w pierwszą sobotę, 2 października 2021 r.

Spotkanie modlitewno-formacyjne rozpoczęło się po południu konferencją, którą wygłosił ks. Marcin Wilk, duszpasterz młodzieży Archidiecezji Przemyskiej. W swoim wystąpieniu poruszył on temat wierności Bogu i drugiemu człowiekowi. Mówił o szukaniu prawdziwiej miłości, którą najpierw my powinniśmy dawać. Zaznaczył, że miłością się nie handluje, a daje. W swoich słowach jako przykład wierności i miłości podał bł. Karolinę Kózkównę. Zwrócił też uwagę na to, aby być wiernym i mieć doświadczenie prawdziwej miłości potrzeba, aby każdy miał właściwie ustaloną hierarchię wartości.

Następnie młodzi ze swymi duszpasterzami udali się na Wały Jasnogórskie, by rozważyć drogę krzyżową.

Najważniejszym momentem spotkania była Eucharystia. Przewodniczył jej bp Antoni Długosz, biskup senior archidiecezji częstochowskiej. W homilii wskazał najpierw na niezwykle bogatą drogę życia św. Jana Pawła II, który doświadczył m.in. sieroctwa, ciężkiej pracy, życia artystycznego i naukowego. Przypomniał też obecnym łaski związane z sakramentami, które otrzymali. Zwrócił uwagę na to, że młodość to ważny czas przygotowania do sakramentu małżeństwa. – Czeka was decyzja na sakrament małżeństwa, by być dobrym ojcem i matką, by tworzyć rodzinę w oparciu o miłość, wierność, odpowiedzialność – zauważył. Jako drogę do tworzenia dobrych rodzin wskazał wierność Bożym przykazaniom, które od tysięcy lat wciąż są niezmienne i aktualne.

Pod koniec Mszy Świętej młodzi odmówili akt zawierzenia się Matce Bożej. Zwieńczeniem pielgrzymki był udział w Apelu Jasnogórskiego, a następnie odmówiony wspólnie różaniec.