Początek października, jak każdego roku, jest czasem rozpoczynającej się pracy akademickiej, także w duszpasterstwach.

O tym czym jest duszpasterstwo akademickie i dlaczego warto do niego dołączyć w „Rozmowie dnia” – 13 października 2021 r. – mówił ks. dr Maciej Flader, archidiecezjalny duszpasterz akademicki.

Jak zaznaczył, spotkania duszpasterstwa akademickiego to okazja do formacji duchowej, ale też spotkania z drugim człowiekiem i różnych aktywności w ramach działalności na uczelni i nie tylko.

Nasz gość szczególną uwagę zwrócił na plany dotyczące pracy i spotkań akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnio-Europejskiej w Przemyślu, gdzie posługuje jako duszpasterz akademicki.