W Archidiecezji Przemyskiej trwają prace nad statutem dla wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”. Chodzi o uregulowanie sytuacji prawnej w Kościele lokalnym i błogosławieństwo ze strony arcybiskupa przemyskiego na formację, ewangelizację i działalność tych wspólnot w parafiach.

„Przyjaciele Oblubieńca” to katolicka wspólnota, mocno osadzona w strukturach Kościołów lokalnych. Podstawową przestrzenią ich życia jest parafia, w której wzrastają i którą pragną ewangelizować. Wpisują się w nurt wspólnot nowej ewangelizacji. Pragną też umacniać wierzących i poszukiwać tych, którzy porzucili praktyki wiary, prowadząc ich na nowo do Jezusa. Wspólnota jest międzypokoleniowa, zatem członkami są ludzie młodzi, dorośli i starsi, samotni i małżonkowie, osoby świeckie i konsekrowane.

O szczegółach dotyczących charyzmatu i działalności wspólnoty, a także jej powstawania i formacji w kolejnych parafiach, w programie „W rytmie wydarzeń” – 13 października 2021 r., opowiedział ks. Piotr Spyra, wicemoderator generalny wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”.