15 października obchodzić będziemy Dzień Dziecka Utraconego. To okazja do przypomnienia rodzicom, że strata dziecka – choć trudna i bolesna – może być przeżywana z nadzieją. W tym dniu, w wielu miejscach organizowane są też pochówki dzieci zmarłych przed urodzeniem.

O idei Dnia Dziecka Utraconego i kolejnym pochówku dzieci zmarłych przed urodzeniem, który odbędzie się w Krośnie w przededniu uroczystości, w programie „W rytmie wydarzeń”, mówiła dr Beata Guzik, wieloletnia organizatorka pogrzebów dzieci nienarodzonych w Krośnie.

Jak powiedziała, bardzo ważnym jest, aby w przypadku tragedii utraty dziecka przede wszystkim szpital poinformował rodziców o tym, że mogą swoje dziecko odebrać i godnie pochować. Ponadto nawet w tym przypadku rodzicom należy się pomoc ze strony państwa i pracodawcy, m.in. w formie urlopu macierzyńskiego.

Spotkanie na antenie Radia FARA stało się także okazją, aby zaprosić na uroczystość pogrzebową dzieci zmarłych przed urodzeniem, która odbędzie się w piątek, 15 października 2021 r. Rozpocznie się ona Mszą Świętą w kościele pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie o godz. 13:30. Po Eucharystii trumna ze zmarłymi dziećmi zostanie złożona w grobie na Cmentarzu Komunalnym. W tym roku zostanie pochowanych 35 dzieci. W grobie spoczywa już 478 dzieci.