W czwartek, 14 października 2021 r., gościem „Magazynu duszpasterskiego”  był ks. Krzysztof Szyndler, diecezjalny duszpasterz nauczycieli.

Karta praw i obowiązków nauczyciela – ustawa z 1972 roku wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 roku ustawę tę zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty (…).

Ten dzień, pełen wdzięczności skierowanej wobec nauczycieli za ich trud pracy dydaktycznej i wychowawczej, stał się okazją do rozmowy o duszpasterstwie nauczycieli. Ks. Krzysztof wskazał, jak ważną role odgrywają nauczyciele w życiu młodego człowieka, jak i przedstawił propozycje spotkań formacyjnych, które w ciągu całego roku podejmują duszpasterze na terenie archidiecezji przemyskiej wobec nauczycieli. Moderator duszpasterstwa podzielił się także świadectwem pięknych postaw pedagogów i zaprosił do dalszej współpracy w poszczególnych rejonach na terenie archidiecezji.