W dniu 25 października 2021 r. w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Zarzeczu odbyło się dziękczynienie za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym, której przewodniczył Metropolita Przemyski abp Adam Szal, a po niej zgromadzeni na wydarzeniu przeszli do Zabytkowego Pałacu Dzieduszyckich, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości, na którą złożyła się sesja naukowa oraz program artystyczny.

Jeden z wykładów pt. „Relacje Kardynała Wyszyńskiego z Rodziną Dzieduszyckich” wygłosił prof. dr. hab. Kazimierz Karolczak. Następnie dr Krzysztof Majkowski omówił relacje Kardynała Wyszyńskiego z dziećmi i młodzieżą w wykładzie pt. „Musicie mieć z siebie coś z orłów… Stefan Kardynał Wyszyński i młodzież”.

W dalszej części odbył się wspomniany program artystyczny, w którym wystąpili uczniowie Szkoły Filialnej im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Rożniatowie. Zaprezentowali oni postać Patrona Szkoły.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Starosta Powiatu Przeworskiego Bogusław Urban, Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa wraz z radnymi, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Zarzecze. Organizatorem uroczystości była Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała w Zarzeczu oraz Gmina Zarzecze.