W czwartek, 11 listopada 2021 r., przemyskie obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęła uroczysta Eucharystia w Bazylice Archikatedralnej, której przewodniczył abp Adam Szal. 

W wygłoszonej homilii metropolita przemyski zwrócił uwagę, że jednym z wymiarów budowania Królestwa Bożego na ziemi jest droga umiłowania Ojczyzny. – Owocem przyjęcia przez nas królestwa Bożego jest realizowanie dziesięciu przykazań i ośmiu błogosławieństw i to jest najprostsza jak mówi papież Benedykt XVI jest to najskuteczniejsza rewolucja, żebyśmy przestrzegali przykazań i szli droga ośmiu błogosławieństw. Są w naszym życiu różne drogi prowadzące do królestwa Bożego, a jedną z tych dróg jest ojczyzna – zauważył kaznodzieja.

Abp Szal wskazał także na postać bł. kard. Stefana Wyszyńskiego jako na przykład postawy patriotycznej, a zarazem nauczyciela umiłowania Ojczyzny. – Kard. Wyszyński mówił, że Ojczyzna jest podobna do organizmu ludzkiego. Prymas mówił, że z Ojczyzną jest jak ze złożonością organizmu ludzkiego – człowieka nie można rozebrać na części, ojczyzna to cały człowiek tak samo jest z narodem i duchowością, która jest rzeczywistością osadzoną w konkretnym terenie. Posługiwał się on także pięknym, czytelnym porównaniem, mówiąc że Ojczyzna może być porównana do tysiącletniego dębu. Tysiącletni to nawiązanie do rocznicy chrztu Polski do rocznicy zaistnienia naszej państwowości – powiedział hierarcha.

Innymi obrazami zaczerpniętymi z nauczania Prymasa Tysiąclecia jest obraz drzewa i rodziny. Na nie wskazywał arcybiskup przytaczając słowa bł. kard. Wyszyńskiego. – Napisał: dąb ten tkwi swoimi korzeniami w glebie. Czerpie soki z ziemi, umacnia swój pień, pręży się w konarach i w konarach daje podstawy dla gałęzi, kwiatów i owoców. Odmienia się stale i wciąż, dostarcza coraz to nowych energii i owoców, żywi nowe pokolenia. Biada temu, kto chciałby tak przebudować drzewo, żeby wyrwałby korzenie, kto chce przebudować pień, kto odcina gałęzie drzewa pod cieniem. którego się chowa. W optyce kard. Wyszyńskiego naród obok rodziny i Kościoła należy do najtrwalszych instytucji życia społecznego, jak mówi: ojczyzna wywodzi się z rodziny i jest swoistą rodziną rodzin – zauważył kaznodzieja.

Jak podkreślał metropolita przemyski, kard. Wyszyński uczy wszystkich Polaków umiłowania ojczyzny i wskazuje na wymiary szczególnego zaangażowania w służbę Polsce. Stąd przytoczone słowa św. Jana Pawła II określające Prymasa jako szczególnie zatroskanego o los Ojczyzny. –Patrzymy na tę piękną postać wyłuskując niektóre fragmenty z jego bogatego i stosunkowo długiego życia. Najpiękniejszym jednak określeniem, które zostało wypowiedziane odnośnie do kard. Wyszyńskiego były słowa św. Jana Pawła II, który mówił, że był niestrudzonym rzecznikiem godności każdego człowieka. Pragnął Polski mocnej wiarą, zakorzenionej w wierze minionych pokoleń. Pragnął Polski, która będzie kontynuacją wysiłku Polaków, którzy w każdych okolicznościach i warunkach potwierdzali swoje umiłowanie Ojczyzny. Pragnął Polski świadomej swojej tożsamości – cytował arcybiskup.

Kaznodzieja wskazywał także na konieczność zaangażowania się w promowanie patriotyzmu. – Pora teraz postawić sobie pytanie: co my mamy robić dzisiaj, w XXI wieku, patrząc na naszą Ojczyznę znajdującą się w takiej sytuacji. Rozważając umiłowanie ojczyzny przez Prymasa Tysiąclecia pomyślmy o naszych zadaniach wobec naszej matki ojczyzny. Mamy myśleć o Polsce jako naszej wspólnej ojczyźnie będącej żywym organizmem niosącym ze sobą ponad tysiącletnią historię porównaną do starego dębu. Mamy postrzegać ją jako rodzinę rodzin troszcząc się o każda Polską rodzinę, każdą naszą rodzinę. Nawet w bardzo trudnych okolicznościach naszego życia, mamy dbać o pogłębienie wiedzy historycznej, czcić naszych narodowych bohaterów, mamy nie żałować sił wzorem kard. Wyszyńskiego, by przekazywać ducha patriotycznego i pamiątki historyczne najmłodszym dzieciom i młodzieży. Nie bójmy się trudności kpin, przeciwność w okazywaniu miłości ojczyzny. Niech te trudności wzmacniają nas w tym świadectwie – wyliczał metropolita przemyski.

Abp Adam Szal zachęcał także do modlitwy w intencji Ojczyzny. – Jeszcze jedna ważna prośba: wspierajmy nasza Ojczyznę modlitwą także dzisiaj: kiedy patrzymy na tych, którzy bronią granic naszej ojczyzny. Módlmy się w intencji jedności naszej ojczyzny W 1956 roku Kard. Wyszyński zapisał w swoich notatkach: jedna jest Polska – wspólna matka, jej ramiona otwarte dla wszystkich dzieci, jedno ma serce i wszyscy znajdują w niej miejsce. Prosił nas także: powiedzcie młodzieży, że taka Polska wyciąga do nich ramiona, przyzywa i pociąga aby nigdy nie zapomnieli o Ojczyźnie, aby wszędzie gdzie rzucą ich obowiązki i zadania pamiętali, że należą do wspólnej Ojczyzny – zakończył abp Szal.

Po uroczystej Mszy świętej delegacje w okolicznościowym pochodzie udały się pod pomnik Orląt Przemyskich, aby tam złożyć symboliczne wieńce. Tam także zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia, odczytano apel poległych i została oddana salwa honorowa.

Relację z drugiej części uroczystości patriotycznych przed pomnikiem Orląt Przemyskich można było usłyszeć na antenie Radia FARA w piątek, 12 listopada 2021 r., w programie „W rytmie wydarzeń„.

ks. Maciej Flader / Łukasz Sztolf