W sobotę, 20 listopada 2021 r., w ramach corocznej pielgrzymki do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu przybyli członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, aby modlić się wspólnie podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej z okazji swojego święta patronalnego. Mszy świętej przewodniczył abp Adam Szal.

W homilii wygłoszonej w przededniu uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata metropolita przemyski przypomniał zebranym postać bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, który związany był z terenem archidiecezji przemyskiej. – Nie tylko przez tegoroczny pobyt w Komańczy w charakterze więźnia, ale też liczne inne spotkania – powiedział hierarcha wyliczając różne okazje przy których kard. Wyszyńskie odwiedził różne miejsca i miejscowości na terenie diecezji.

Wspominamy dzisiaj bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego jako niezwykłego człowieka – zaznaczył arcybiskup. – Rzeczywiście starał się swoim posługiwaniem budować Chrystusowe Królestwo. Dzisiaj patrzymy na jego postać także w tym kontekście, w kontekście Chrystusowego Królestwa. Zdawał sobie sprawę, że prawdziwym Królem nie jest on, ale Chrystus. Prawdziwą Królową naszej Ojczyzny jest Maryja – dodał.

Prymas Tysiąclecia w swoim życiu starał się budować to Królestwo. – Widać to w tekście jasnogórskich ślubów narodu, w których chciał doprowadzić aby Ojczyzna nasza była rzeczywistym królestwem Chrystusa i Matki Najświętszej – zauważył. – Dlatego w swoich wystąpieniach wskazywał zasady Chrystusowego Królestwa: dekalog, ewangelie, błogosławieństwa z Góry Ośmiu Błogosławieństw. To dla Królestwa Bożego pracował, modlił się i cierpiał – dodał.

Metropolita przemyski zachęcał obecnych w Bazylice Archikatedralnej, jak i łączących się poprzez transmisję radiowo-telewizyjną realizowaną przez Radio FARA, aby włączali się w budowanie Królestwa Bożego w pokorze i służbie bliźnim – Pokora zbliża ludzi do Chrystusa, do spraw Bożych, do Kościoła. Pycha, pewność siebie, tupet, arogancja, może stanowić rzecz bardzo trudną do pokonania, gdy chodzi o przekonanie kogoś, co do słuszności Ewangelii – przestrzegał kaznodzieja.

Królestwo Boże charakteryzuje się pokojem. – Chcemy budować ten pokój zaczynając od siebie, od własnego serca. Zaczynając od własnej rodziny. Zaczynając od wspólnoty w której żyjemy: Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Oby w naszym sercu była miłość, życzliwość, dobroć, umiejętność przebaczania – podkreślił hierarcha.

Inną ważną cechą Bożego Królestwa jest cichość. ­– Potrzeba we współczesnym świecie dużo pokoju. Trzeba tego pokoju Chrystusowego w naszych rodzinach. Oczywiście zaczynając od naszych serc. Trzeba tego pokoju w naszych wspólnotach parafialnych czy w tych wspólnotach, które tworzymy. Trzeba, byśmy umieli się oprzeć o sprawiedliwość, o miłość, o pokój. To od ludzkiego serca zależy to, jaki będzie świat! – zaznaczył abp Szal.

Zachęcał wobec tego, aby każdy odpowiedział sobie na pytanie: jakie jest moje serce i to Królestwo Chrystusowe z nim skryte? – Warto dzisiaj popatrzeć też na to, w jaki sposób zachowałby się Prymas Tysiąclecia patrząc na naszą Ojczyznę, na nasza archidiecezję, patrząc na to, co nas stanowi. Pytamy jakich rad udzieliłby nam dzisiaj, tutaj w przemyskiej archikatedrze którą kilkakrotnie odwiedził. Nam którzy powtarzamy razem z nim „przyjdź królestwo Twoje” – powiedział hierarcha.

W odpowiedzi przede wszystkim padłoby, aby królestwo Boże było w każdym sercu ludzkim. – W Waszym sercu przez łaskę uświęcającą, przez pracę nad sobą, przez formację w grupach i wspólnotach, w parafiach, przez autoformację. Przecież to Królestwo rozpoczęło się w nas, kiedy przyjęliśmy chrzest święty – przypominał abp Szal.

Drugim aspektem, który wskazałby zapewne Prymas Tysiąclecia to aktywność wewnętrzna w rodzinie. – Oby rodzina była kolebką naszego życia zmierzającego do świętości. Żeby pomagała nam zwłaszcza młodym w wyborze drogi życiowej. By uczyła odwagi w podejmowaniu decyzji – zaznaczył kaznodzieja.

Ale szczególnym polem działania członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest parafia. – Przecież w waszych założeniach jest życie w parafii. Istotą naszego życia chrześcijańskiego obok rodziny jest przecież parafia i nasza działalność ma prowadzić do ożywienia życia parafialnego. Oby w tym życiu pojawiło się dużo miłości, sprawiedliwości i pokoju – powiedział hierarcha.

Kolejną dziedziną aktywności jest lokalna społeczeństwo, Ojczyzna, archidiecezja. – Bardzo ważnym wyzwaniem dla członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest nasze zaangażowanie w pracach synodu biskupów o synodalności. Z troską i miłością wobec Kościoła dzielmy się swoimi przemyśleniami dotyczącymi Kościoła – zachęcał metropolita przemyski.

Zwracając się do młodzieży życzył, aby w tym trudnym czasie potrafili dobrze przejść przez życie. – Budując w swoim sercu, w swojej rodzinie, we wspólnocie, w parafiach, w klasie Królestwo Boże. Dobrze by było i to jest marzenie biskupa, żeby ci, którzy są już dorosłymi członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przeszli określony przez statuty wiek, zapragnęli włączyć się do Akcji Katolickiej – powiedział abp Szal.

Byłby to może jeden z cudów bł. Stefana Wyszyńskiego, gdyby zawiązało się w naszej archidiecezji kilka parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej składających się z członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zwanych seniorami – motywował metropolita przemyski.

Na zakończenie przypomniał, że wszyscy są odpowiedzialni za Kościół, jako wspólnotę. – A więc powtarzajmy to, co mówią członkowie Akcji Katolickiej, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ministranci: Króluj nam Chryste! – zaapelował.

Podczas Mszy świętej wręczono także nominacje członkom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na zastępowych. W tym roku odebrało ją wraz z błogosławieństwem z rąk abp. Adama Szala 17 młodych. Złożyli także uroczyste przyrzeczenie.

Uroczystą Eucharystię poprzedziło słowo wstępu i powitania ks. prał. Józefa Niżnika, diecezjalnego asystenta Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej oraz konferencja prof. Mieczysława Ryby o posłudze, misji, działaniu i oddziaływaniu Prymasa Wyszyńskiego, które jest bardzo mocno związane z charyzmatem Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.