W niedzielę, 21 listopada 2021 r., gdy Kościół katolicki obchodził uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata swój odpust przeżywała wspólnota parafialna pw. Chrystusa Króla w Przeworsku. Uroczystej Eucharystii o godz. 13:00 transmitowanej przez TVP Polonia przewodniczył abp Adam Szal.

W homilii metropolita przemyski przypomniał, że Jezus Chrystus jest Królem, którego tronem jest krzyż. – Krzyż to tron niezwykłego Króla. Z Jego nauczania wynika bardzo jasno, że Jego Królestwo jest inne od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni – powiedział kaznodzieja. – Chrystus ma dla nas wierzących obraz swojego Królestwa. Dobrze, że w uroczystość Chrystusa Króla wspominamy właśnie to Królestwo – dodał.

Dobrze, że wspominamy to Królestwo teraz, kiedy na naszych oczach dokonuje się w wielu przypadkach detronizacja Chrystusa. Bo bywa jakże często, że człowiek we współczesnym świecie siebie chce mianować, obwołać królem. Zapominając o tym, że kiedyś będzie musiał stanąć przed tym Królem, którego Królestwo nie jest z tego świata. Będzie musiał stanąć po to, aby zdać sprawę ze swojego życia – przypominał kaznodzieja.

Arcybiskup też wskazał drogą, która prowadzi wprost do Królestwa niebieskiego – Przez poszukiwanie prawdy, miłości i sprawiedliwości możemy wejść do tego Królestwa – podpowiadał zebranym.

Chrystus nie chce być królem w ludzkim rozumieniu. – Przyszedł przecież, aby służyć. Doświadczył przy tym cierpienia, opuszczenia i zniszczenia, ogołocenia – powiedział kaznodzieja. – Bo kieruje Nim przede wszystkim miłość bezgraniczna. Przecież do końca nas umiłował – wyjaśniał hierarcha.

Z nauczania Jezusa wynika też jeszcze jeden wniosek dotyczący ludzkiego życia. – To życie tutaj na ziemi nie jest bez znaczenia dla chrystusowego Królestwa. Żyjąc na ziemi dorastamy do i realizujemy to powołanie do tego, aby być uczestnikami Jego Królestwa – tłumaczył dalej arcybiskup. Jest to zatem ogromne wyzwanie dla ludzi wierzących, aby świat nie przysłonił im prawdziwego celu, czyli Królestwa niebieskiego, zbawienia.

Za św. Józefem Sebastianem Pelczarem, metropolita przemyski przypominał, że każdy ma obowiązek zapisania się pod sztandar jakiegoś króla. – Jedną drogą jest ta, którą proponuje nam Chrystus. Ta droga jest trudna, związana z wyrzeczeniem, z dźwiganiem krzyża – powiedział hierarcha. Z koeli drugą drogę proponuje szatan. – Proponuje on na pozór drogę łatwą, bez hamulców, ale w konsekwencji niszczącą nasze ciało, niszczącą przede wszystkim naszą duszę – uzupełnił hierarcha zachęcając, aby wszyscy, którzy przyjęli chrzest i korzystają z sakramentów świętych zapisali się pod sztandar Jezusa.

Na zakończenie abp Szal przypomniał, że „królestwo Chrystusa to Królestwo światła i pokoju”. – Staje przed nami pytanie: do jakiej chorągwi i do jakiego wojska ty należysz? – motywował do refleksji metropolita przemyski.

Dziękujemy dzisiaj Chrystusowi, za to że jest dla na Królem. A królestwo, które daje nam perspektywę zbawienia zbudowane jest na prawdzie, nadziei, dobru, które oby było naszym udziałem teraz i w przyszłości. Bo nikt nie może dać nam pełnej nadziei oprócz tej, którą daje nam Chrystus Król – zakończył homilię abp Adam Szal.

Po Eucharystii zgromadzeni w świątyni pw. Chrystusa Króla w Przeworsku i łączący się za pośrednictwem transmisji realizowanej przez TVP Polonia odmówili litanię i akt zawierzenia Chrystusowi Królowi, odśpiewali uroczyste Te Deum i otrzymali błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.