Rok 2021 ogłoszony jest rokiem Kamila Cypriana Norwida. Zatem przemyscy artyści w listopadzie zorganizowali Zaduszki Norwidowskie. Było to poetyckie i parateatralne spotkanie, które odbyło się 12 listopada 2021 r. w podziemiach klasztoru Karmelitów Bosych w Przemyślu – w tzw. „Piwnicy duchowej”.

O wydarzeniu oraz o niezwykłości poezji Norwida w audycji „W rytmie wydarzeń” 23 listopada 2021 r. mówili Mateusz Pieniążek i Mieczysław Szabaga. Rozmowę ubogaciły fragmenty utworów gitarowych wykonanych – także w studiu Radia FARA – przez Jakuba Chachurę.