W środę, 24 listopada 2021 r., w audycji „Ćwiczenia duchowe” ks. dr Łukasz Nycz, Wicedyrektor Biura Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ds. formacji stypendystów podjął dalsze rozważania dotyczące tematu wiary.

Na początku audycji ks. Łukasz zaprosił słuchaczy do tego, aby odpowiedzieć sobie na pytanie: Jak poznać Boga? Oddzielając odpowiedzi orał się na nauczaniu św. Jana Pawła II, który w jednej ze swych homilii zaznaczył, że doświadczenie obecności Boga wiąże się z gotowością na spotkanie z tajemnica, której nie da się objąć rozumem.

Poznanie Boga wymaga od człowieka konkretnych postaw. Nade wszystko przemiany dotychczasowego życia, wejścia z Nim w głęboką, osobową relację oraz odrzucenia fałszywych obrazów Stwórcy, jakie niejednokrotnie kreuje w nas historia życia.

Ks. Łukasz podaje również wskazówki, które mogą pomóc nam w spotkaniu Boga: to dostrzeżenie piękna otaczającego nas świata; dobra, którego doświadczamy; postawa wdzięczności, która pozwala zobaczyć, że za każdą dobrą sprawą stoi kochający mnie Bóg.

MATERIAŁ DO PRACY INDYWIDUALNEJ