Wydział Nauki Katolickiej informuje, że:

1. Materiały na etap szkolny Konkursu Biblijnego „Żyć Eucharystią, dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 (do siódmej klasy włącznie), zostały wysłane do Księży Dziekanów. Przypominamy, że wszyscy katecheci szkół podstawowych w dekanacie mają obowiązek przeprowadzić konkurs w szkole, w której katechizują.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem zamieszczonym w Biuletynie Katechetycznym nr 23 (str. 275-278), etap szkolny należy przeprowadzić 7 grudnia 2021 r.  Do drugiego etapu mogą awansować trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w szkole. W sytuacji, gdy kandydaci mają tę samą ilość punktów Komisja Szkolna zadaje dodatkowe, przygotowane przez katechetę bądź zespół katechetów, pytania.

Katecheci po przeprowadzeniu konkursu, przesyłają protokoły do Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, kopie zaś protokołów katecheci są zobowiązani przesłać do Księdza Dziekana do 17 grudnia 2021 r. Informujemy także, że etap dekanalny winien się odbyć 1 marca 2022 r. Stosowne materiały zostaną przesłane.

Już teraz informujemy, że finał konkursu odbędzie się 16 maja 2021 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

2. Materiały na etap szkolny XXII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach – o Służebnicy Bożej Annie Jenke zostały przesłane do Księży Proboszczów. Przypominamy, że etap szkolny olimpiady powinien się odbyć 25 listopada 2021 r., a etap archiprezbiterialny odbędzie się 10 marca 2022 r.