We czwartek, 25 listopada 2021 r. podczas spotkania w ramach „Magazynu duszpasterskiego” ks. dr Jan Szeląg, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu dokonał podsumowania działań podjętych w ramach kończącego się roku duszpasterskiego, wpisującego się w trzyletni cykl „Eucharystia daje życie”.

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego zaznaczył, w jaki sposób były organizowane duszpasterskie inicjatywy, które obejmowały życie dorosłych, dzieci i młodzieży, chorych, a także kapłanów. Podzielił się radościami związanymi z przekazem treści dotyczących przeżywanego czasu, ale także trudnościami, które stały się wyzwaniem do podjęcia określonych działań, aby sprostać napotkanym przeciwnościom. W końcu ks. Jan wskazał na zamierzenia dotyczącego rozpoczynającego się wraz z I Niedzielą Adwentu nowego roku duszpasterskiego, a tym samym zachęcił do zapoznania się z listem pasterskim Metropolity Przemyskiego, abpa Adama Szala.