W wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 7 grudnia 2021 r., abp Adam Szal przewodniczył uroczystej Eucharystii z udzieleniem sakramentu bierzmowania, poświęceniem kamiennego ołtarza i odsłonięciem pamiątkowej tablicy pamięci śp. ks. prałata Mariana Rajchla w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jarosławiu.

W homilii metropolita przemyski starał się wytłumaczyć zgromadzonym jak przeżywać tajemnicę ołtarza i Eucharystii. – Szukamy nauczycieli, przewodników, którzy mogliby nam w tym pomóc – powiedział hierarcha przybliżając objawienie prywatne, które miała św. Weronika Giuliani, włoska zakonnica i mistyczka. – Miała ona wizje męki Chrystusa, która jest uobecniana podczas każdej Mszy świętej. Cechą charakterystyczną tych wizji było to, że była przy nich obecna Matka Boża, która adorowała Chrystusa eucharystycznego – powiedział kaznodzieja.

Dlatego też św. Jan Paweł II nazwał Maryję Niewiastą Eucharystii. – Uzmysławiamy sobie ten niezwykły tytuł w perspektywie ołtarza, który za chwilę będzie konsekrowany ale także w perspektywie adwentu, w którym szczególną przewodniczą jest Matka Boża i w perspektywie jutrzejszej uroczystości – podkreślił metropolita przemyski.

Kaznodzieja przypomniał zebranym, że wiele razy w czasie Mszy świętej przyzywa się Maryję . – Czynimy to w akcie pokuty prosząc, o to, żeby Matka Boża pomagała nam przeprosić Pana Boga – przypominał wyliczając następnie obecność Maryi także w mszalnych modlitwach eucharystycznych. – Niewiasta Eucharystii to ta, która w sposób szczególny przeżywała tę Tajemnicę, jakby ją uprzedzając – dodał.

Matka Najświętsza zachęca nas do tego, abyśmy z wiarą podchodzili do tego stołu, który nazywamy ołtarzem. Tego stołu, którym jest każda Msza święta – przypominał hierarcha. – My chcemy tak jak św. Jan zabrać Maryję do siebie, po to aby nas uczyła trwania przy Chrystusie, przy Jego ołtarzu. Trwania przy krzyżu, przy każdej Mszy świętej – mówił kaznodzieja.

Metropolita przemyski zauważył też, że Sobór Watykański II zachęca do tego, aby obok hostii którą kapłan ofiaruje razem z wiernymi, złożyć samych siebie, swoje radości, swoje cierpienia, swoje problemy. – Mamy wielbić razem z Maryją tę Tajemnicę naszej wiary – apelował arcybiskup.

Życzył wszystkim, aby Słowo Boże kształtowało życie wspólnoty parafialnej i każdego człowieka indywidualnie. – Byśmy potrafili łączyć swoje życie z życiem samego Boga. Byśmy poprzez obecność na Mszy świętej potrafili łączyć swoje życie z życiem Chrystusa – prosił kaznodzieja.

Na zakończenie hierarcha przypomniał, że adwent jest dobrą okazją, aby zastanowić się nad swoim życiem. – Otrzymujemy dziś nowy ołtarz. Otrzymujemy o miejsce w którym dokonuje się nasze zbawienie – zwrócił uwagę na akt konsekracji, który za chwilę miał się dokonać w jarosławskiej świątyni.

Z kolei zwracając się do młodych prosił ich, aby cenili sobie możliwość przychodzenia bez żadnych przeszkód do świątyni. – Ceńmy sobie to, że możemy być blisko ołtarza, że możemy mieć kapłanów, którzy sprawują Najświętszą Ofiarę – mówił do młodzieży.

Mam wielką prośbę do bierzmowanych, aby bronili swojej wiary. Wiary w obecność Chrystusa w każdej Mszy świętej, w Słowie Bożym, w każdej chwili modlitwy. Mam też wielką prośbę do rodziców, aby poprzez przykład swojego życia wspierali młodzież w tym trwaniu przy Chrystusie, przy Mszy świętej – apelował abp Adam Szal.

Drodzy rodzice, to wielki obowiązek, aby świadczyć o wierze i by tę wiarę przekazać swoim dzieciom nie tylko poprzez przyniesienie ich do chrztu świętego, przygotowanie do pierwszej Komunii świętej, ale także poprzez świadectwo obecności na Mszy świętej niedzielnej. I to jest wielka prośba w kontekście ołtarza, który za chwilę będzie poświęcony, abyście byli drodzy rodzice dobrymi świadkami dla swoich dzieci – pouczał arcybiskup.

Na zakończenie prosił, aby wszyscy modlili się o to, by rzeczywiście ołtarz spowodował, że będą wielką, piękną świątynią. – Piękną poprzez stan łaski uświęcającej, poprzez ten pokarm, który przyjmujemy w drodze do zbawienia – prosił metropolita przemyski.

Następnie odbył się obrzęd bierzmowania, a po nim konsekracji nowego, kamiennego ołtarza. Uroczystość zakończyła odsłonięcie tablicy pamięci śp. ks. prał. Mariana Rajchla, który zmarł 12 stycznia 2021 r., w wieku 83 lat. W latach 1975-1998 był proboszczem i budowniczym kościoła w parafialnego pw.  Najświętszej Maryi Panny  Królowej Polski w Jarosławiu i twórcą jarosławskiego studia katolickiego Radia „Ave Maria”, które stało się jednym z trzech studiów obecnego Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej.