W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 2021 r., w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu uroczyście zakończono Rok Świętego Józefa. Mszy Świętej z tej okazji przewodniczył bp Krzysztof Chudzio.

W homilii biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej zaznaczył, że uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej jest zawsze okazją do spojrzenia na piękno Maryi. – Chcemy radować się tym pięknem Maryi i próbujemy dzisiaj dostrzec to piękno – zachęcał kaznodzieja. Najpierw to piękno Jej duszy, a następnie piękno moralne, które pochodzi z Jej czynów.

Dostrzegamy też piękno Maryi w Jej słowach. Wszystkie słowa, które w Ewangelii wypowiada Maryja są wyrazem Jej zgody na przyjęcie woli Bożej, a jednocześnie są uwielbieniem Boga – tłumaczył biskup. – Dzisiaj chcemy z prawdziwą pokorą chwalić Ją w tej tajemnicy Jej piękna. To znaczy chwalić Ją w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia – dodał.

Dlatego z taką miłością dzisiaj przychodzimy, by przypatrzeć się temu pięknu Maryi, ale też po to, aby uczyć się Ją naśladować przede wszystkim w posłuszeństwie Panu Bogu – wyjaśniał bp Chudzio. Bo dopiero w postawie pokory i służby człowiek otwiera na oścież swe serce dla Boga.

Hierarcha też ostrzegał, żeby nie być obojętnym na zło współczesnego świata. – Dlatego Pan Bóg w swojej mądrości przewidział sposób, aby chronić Maryję i Jej Dziecię przed złem. Wezwał miłosierny Ojciec do realizacji swojego planu przeczystego Józefa, Oblubieńca Maryi Dziewicy. Jemu powierzył swojego Syna, aby z Nim Chrystus stał się człowiekiem. Jemu zaufała Maryja a on miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa – powiedział kaznodzieja.

Dlatego trzeba wpatrywać się w Maryję i Józefa, by wzbudzić w swoim sercu dziękczynienie Bogu za plan zbawienia. – Święty Józef to święty, który mówi przez swoje milczenie. Ale to Jego milczenie jest jednocześnie najpiękniejszym kazaniem i zdrową nauką dotyczącą całego spektrum naszego życia – zauważył bp Chudzio. – Święty Józef to święty, który można powiedzieć na co dzień jest z wiernymi i wśród wiernych – dodał wyliczając, że wielu ludzi, wiele stanów, grup i wspólnot widzi w Nim swojego orędownika.

To w dzisiejszych czasach tak bardzo naznaczonych wpływami zła, wpływami złych, antyewangelicznych idei przykład św. Józefa, przykład świętej rodziny jest tak bardzo nam potrzebny – podkreślił kaznodzieja zastanawiając się w czym św. Józef może być przykładem współcześnie. – Chyba we wszystkim, ale szczególnie jest to wspaniały wzór dla współczesnych ojców. Uczy wszystkich nas zasłuchania w Słowo Boże. Dlatego Bóg do Niego mówił – powiedział biskup.

Ale jest też On wzorem wiary, zaufania w sytuacjach trudnych, bez wyjścia. Jest przykładem dyskrecji, wrażliwości, delikatności, szacunku okazywanego kobiecie. Jest też przykładem mężnego stawiania czoła przeciwnościom życiowym. Uczy nas mądrej obecności, która wyraża się nie tylko w mówieniu, ale w dawaniu pięknego przykładu. Uczy nas wartości pokory – wyliczał hierarcha zachęcając, aby naśladować św. Józefa, wpatrywać się w piękno Maryi i szukać orędownictwa Świętej Rodziny.

Bp Krzysztof Chudzio odczytał także uroczysty akt zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi, pobłogosławił medaliki, która otrzymały dzieci przygotowujące się do sakramentu I Komunii Świętej oraz pobłogosławił nowy wizerunek św. Józefa, która upamiętnia zakończony Rok Józefowy.

Na Rok św. Józefa abp Adam Szal dekretem z 4 lutego 2021 r., wyznaczył 14 kościołów stacyjnych w wielu miejscach archidiecezji przemyskiej, które nosiły wezwanie św. Józefa lub w których kult do św. Józefa był szczególnie żywy. To właśnie w tych miejscach organizowane były różne inicjatywy parafialne i ponad parafialne, które wpisały się w ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Świętego Józefa.