W Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu w ostatni dzień 2021 roku abp Adam Szal przewodniczył wieczornej Eucharystii połączonej z nieszporami i nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym. Obecny był także abp senior Józef Michalik, bp Stanisław Jamrozek oraz bp Krzysztof Chudzio.

W homilii metropolita przemyski zatrzymał się na ekonomią zbawienia streszczoną w zdaniu: „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas”. – Na początku istnienia czegokolwiek było Słowo. To Słowo Boga, które sprawiło, że powstał świat – wyjaśniał kaznodzieja przypominając, że koroną stworzenia jest człowiek, który potrafi się oddalić od Pana Boga. – Ale wzruszające jest to, że mimo tej zdrady, tego dramatu, Pan Bóg pamięta o człowieku. Opracował dla niego piękny plan zbawienia – dodał.

Abp Szal zwrócił również uwagę, że współczesny świat potrzebuje świadectwa życia z Bogiem. – Świadectwem jest żywa wiara. Nie tyle słowa, co życie według wiary. Nie przerażajmy się tym, że wokół nas jest tyle zła – mówił hierarcha nawiązując do pierwszego czytania z Apokalipsy św. Jana. – Pan Bóg daje nam różnych świadków naszym życiu. Tych znanych i tych nieznanych – dodał szczególnie przypominając sylwetki świadków wiary: bł. Matki Róży Czackiej, bł. ks. Jana Machy i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Dzisiaj, gdy upływa kolejny rok naszego życia chcemy wołać do Pana Boga o pomoc, byśmy naśladowali świadków wiary. Byśmy na wzór Maryi, świętych i błogosławionych także tych, których Pan Bóg dał nam w upływającym roku, mieli uporządkowaną, uformowaną hierarchię wartości – apelował metropolita przemyski. – Byśmy modlili się o to, by ta hierarchia wartości nie zachwiała się, abyśmy wytrwali w dobrym – dodał.

Hierarcha dał także wskazówkę na przyszłość, aby to zadanie wypełnić. – Na pierwszym miejscu módlmy się o to, aby zawsze stał w naszym życiu Pan Bóg. Byśmy odczuwali Jego obecność, bliskość, łaskę i byśmy nigdy nie mieli takiego wrażenia, że jesteśmy sami – podpowiadał kaznodzieja zalecając, aby zawsze w swoich modlitwach wyrażać postawę dziękczynienia za otrzymywane łaski.

Opowiadajmy się w najbliższym roku, dziękując za ten miniony, za przykazaniem miłości. Bądźmy pełni miłości wobec Pana Boga i drugiego człowieka. Módlmy się o pokój – prosił arcybiskup. – Nie zniechęcajmy się tymi niepokojącymi informacjami, które do nas docierają. Budujmy ten pokój w naszych sercach, w naszym otoczeniu – dodał.

Metropolita przemyski zachęcał także do modlitwy o miłosierdzie Boże dla całego świata, Ojczyzny, Kościoła. – Świat zdaje się być bardzo bezduszny, gdy chodzi o patrzenie na miłosierdzie. Tak chętnie i skwapliwie rozlicza z różnych mankamentów, prawdziwych czy urojonych. Tak bardzo trudno jest znaleźć życzliwość, miłosierdzie – podkreślił kaznodzieja. – Bądźmy miłosierni i doznawajmy tego miłosierdzia – dodał.

Abp Szal na przełomie 2021 i 2022 roku zauważył, że to okazja do wdzięczności za dar czasu. – Ciesząc się teraźniejszością, trzeba myśleć o wieczności – uświadamiał zebranym w Bazylice Archikatedralnej i łączącym się poprzez transmisję Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej.

A w tym roku duszpasterskim stanął przed nami wraz z pierwszą niedzielą adwentu kapłan przemyski i założyciel zgromadzeń zakonnych, bł. ks. Bronisław Markiewicz, który uświadamia nam w swoich notatkach, że czas jest nieocenionym skarbem. Albowiem w każdej chwili możemy sobie wysłużyć bogactwo nadprzyrodzonych łask i chwałę nieba – powiedział metropolita przemyski zwracając uwagę na wdzięczność za dar czasu.

Korzystajmy więc, jak mówi patron bieżącego roku duszpasterskiego, z każdej chwili, która Pan Bóg nam daje, bo w przeciwnym wypadku diabeł pałając wielkim gniewem atakuje nas świadom, że ma mało czasu – zaznaczył abp Adam Szal. – Dziś Pan Bóg nas woła, abyśmy wchodząc za kilka godzin w Nowy Rok nie zmarnowali tego czasu, który Pan Bóg nam daje. Byśmy go przeżyli ku chwale Bożej, ku naszemu pożytkowi – zakończył homilię hierarcha.

Bezpośrednio po Eucharystii odbyło się nabożeństwo. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem zostały przedstawione Panu Bogu intencje przebłagalne, uwielbienia, dziękczynienia i prośby.