Wchodzimy w tajemnicę Bożego Narodzenia poprzez «bramę», którą jest Eucharystia: w betlejemskiej grocie adorujemy tego samego Pana, który zechciał stać się naszym pokarmem duchowym w sakramencie Eucharystii, aby przemienić świat od wewnątrz, zaczynając od serca człowieka.. Benedykt XVI, 14 grudnia 2006 r.

Serdecznie życzymy niech Nowy Rok będzie czasem miłości, nadziei i radości. Niech Boży pokój, który daje Eucharystia, będzie darem przemiany nas samych i świata wokół nas na lepsze. Niech Święta Rodzina z Nazaretu umacnia Rodziny i gromadzi wokół Słowa, które stało się Ciałem. Niech „Radość Miłości przeżywana w rodzinach” staje się coraz bardziej „radością całego Kościoła”.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin
Kurii Metropolitalnej w Przemyślu