Ruch Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej wraca do swojego centrum w Collegium Marianum w Przemyślu. W niedzielę, 9 stycznia 2022 r., abp Józef Michalik poświęcił rozbudowany i wyremontowany budynek.

Centrum uroczystości poświecenia Collegium Marianum stała się Eucharystia, sprawowana w nowej, choć jeszcze niedokończonej kaplicy, która będzie służyć oazowiczom i innym wspólnotom podczas modlitwy na rekolekcjach i w ramach spotkań formacyjnych. Mszy Świętej przewodniczył emerytowany Metropolita Przemyski abp Józef Michalik.

Podczas okolicznościowej homilii arcybiskup senior mówił, że wiarę i kontakt z Jezusem trzeba rozwijać, pogłębiać, czynić nowoczesną, atrakcyjną, aktualną, co wymaga pewnego wysiłku, ale wysiłek ten jest źródłem satysfakcji, radości, odkrycia nowych, bogatych wewnętrznie ludzi. Dlatego tu dzisiaj jesteśmy, bo wiemy, że tu, w tym szczególnym domu, który zbudował św. bp Pelczar można zobaczyć i dziś na nowo Boże światło i życie.

Kaznodzieja wspominał także swój udział w rekolekcjach oazowych, prowadzonych przez założyciela Ruchu Światło-Życie, ks. Franciszka Blachnickiego: – Byłem z kilkoma kolegami uczestnikiem pierwszej oazy, którą ks. Blachnicki prowadził na Kopiej Górce dla księży. Jako kleryk też już tam się z kręciliśmy z kolegami wokół niego, wokół tych idei. Potem ks. Blachnicki odwiedzał nas jako studentów i zawsze rozpoznawał tych ludzi, miał zaufanie do młodego człowieka.

Jak zaznaczył abp Michalik, ks. Blachnicki tworząc Ruch Światło-Życie korzystał z doświadczeń i metod innych wspólnot w Europie: – Dostosowywał ich metody pracy do warunków polskich. Powoli je jeszcze doskonalił, poszerzał, unowocześniał, bo wiedział że ma rację.

Senior Archidiecezji Przemyskiej mówił, że wszystkie dziedziny życia ludzkiego i wszystkie programy rozwoju, postępu trzeba opierać na mocnych fundamentach. A takimi fundamentami są prawda i obiektywne prawa, które jednakowo obowiązują każdego człowieka. Są to przecież prawa natury, ujęte w ramach dziesięciu przykazań – dodał kaznodzieja.

Cytując słowa ks. Blachnickiego, abp Józef przypomniał zgromadzonym oazowiczom, że tylko wspólnota z Bogiem tworzy trwałą wspólnotę międzyludzką.

Kaznodzieja zaprosił, aby w codzienności korzystać z jednej z głównych zasad ludzi wielkich: – Trzeba o taką wewnętrzną moc wiary modlić się dla siebie, dla Kościoła, dla całej Ojczyzny naszej.

Uroczystości poświęcenia rozbudowanego budynku Collegium Marianum w Przemyślu towarzyszyło także spotkanie oazowej wspólnoty na kolędowaniu, bowiem wydarzenie przypadło na święto Chrztu Pańskiego, czyli dzień w którym kończy się okres Bożego Narodzenia.

Collegium Marianum w Przemyślu to ponad stuletni budynek, który od wielu lat służy formacji młodzieży, a obecnie jest centrum Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej. W dobudowanym nowym skrzydle znalazła się nowa kaplica pw. Chrystusa Sługi. Miejsce to ma być pomocą w odnajdywaniu drogi, budowaniu relacji i spotkaniu z Bogiem.

Przebudowa Collegium Marianum rozpoczęła się w 2019 r. Obecnie w budynku trwają ostatnie prace wykończeniowe, które dotyczą m.in. nowej kaplicy.

***

W poniedziałek, 10 stycznia 2022 r., w audycji „W rytmie wydarzeń” mogliśmy wysłuchać rozmowy z ks. Bartłomiejem Zakrzewskim, podczas której podsumowano remont w Collegium Marianum w Przemyślu.