W audycji „Ćwiczenia duchowe” emitowanej na antenie radia FARA w środę, 12 stycznia 2022 r.  ks. dr Łukasz Nycz, Wicedyrektor Biura Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ds. formacji stypendystów, poruszył temat nagości i wstydu, które są kluczowymi pojęciami w teologii ciała św. Jana Pawła II.

Na początku ks. Łukasz dotknął tematu grzechu pierworodnego. To właśnie spojrzenie na drzewo poznania dobra i zła daje możliwość zrozumienia, czym była pierwotna nagość oraz skąd zrodził się w człowieku wstyd.

Ks. Nycz podkreślił, że człowiek w raju otrzymał od Boga przykazanie, które złamał; w ten sposób zerwał relację z Bogiem i zniszczył swą niewinność. Pierwotna nagość rozumiana jako poznanie siebie, będąca symbolem zaufania i oddania się drugiemu człowiekowi, została wypaczona i sprowadzona tylko do sfery fizycznej. Odtąd zmieniło się również spojrzenie człowieka, który na drugą osobę patrzy nie przez pryzmat obrazu Boga, ale własnego egoizmu.