W środę, 12 stycznia 2022 r, w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie odbyło się spotkanie opłatkowe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej. Centralnym punktem wydarzenia była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem abp. Adam Szala.

Metropolita przemyski w okolicznościowej homilii zwracając się do dzieci, młodzieży i nauczycieli nawiązał do odczytanej Ewangelii o uzdrowieniu teściowej św. Piotra w jego domu.

– Obraz domu Piotra to symbol naszej wspólnoty, którą jest Ojczyzna, parafia. Którą są nasze szkoły i którą jesteśmy my, jako zebrani w Rodzinie Szkół Jana Pawła II – powiedział kaznodzieja. Do tego „domu” należy zawsze zapraszać Chrystusa. – Chcemy rozmawiać z Nim, co czynimy w każdej modlitwie. Chcemy poprosić Go o to, żeby nas wspierał – zachęcał arcybiskup.

Z kolei nawiązując do postaci św. Jana Pawła II, metropolita przemyski przypominał, że w swoim nauczaniu polski papież zachęcał do tego, aby tworzyć wspólnoty szkolne i rodzinne, które się razem miłują, modlą się i ewangelizują. – Bo prawdziwa szkoła, prawdziwa wspólnota rodzinna, prawdziwa Ojczyzna to ta, która tworzy jedność. Która jest zjednoczona wspólnym celem. Która ma między swoimi członkami miłość – wyjaśniał abp Szal.

Dodał, że tam gdzie jest miłość, tam jest też modlitwa. – Dobrze wiemy, że w naszych szkołach jest katecheza, która służy dzieciom i młodzieży, aby ich nauczyć modlitwy. By prowadzić do spotkania na tej płaszczyźnie, jaką jest relacja między sercem dziecka, a Sercem Bożym – powiedział hierarcha.  Dlatego te wspólnoty szkole to okazja do pogłębiania swojej relacji z Panem Bogiem.

To nadaje cel takiej wspólnocie, jakim jest oddziaływanie na innych, czyli ewangelizacja. – Nie ma lepszego sposobu ewangelizowania, jak przykład swojego życia – podkreślił ordynariusz archidiecezji przemyskiej.  – Byśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, wszyscy związani z Janem Pawłem II przejęli się tym obowiązkiem głoszenia Dobrej Nowiny – dodał.

Na zakończenie abp Adam Szal wyraził smutek, że obecnie w Ojczyźnie polskiego papieża są postawy antychrześcijańskie. – Trzeba pomyśleć, co mamy w tej sytuacji robić. Czy spuszczać głowę i mówić, że taki jest świat i nic się nie da zrobić? Czy po prostu być sobą, pełnić swoje obowiązki, być dobrym chrześcijaninem, uczniem Chrystusa i naśladowcą naszego patrona, św. Jana Pawła II? – zastanawiał się kaznodzieja i ostrzegał przed bezkrytycznym karmieniem się antychrześcijańskimi informacjami z telewizji, radia i prasy.

W tegorocznym spotkaniu opłatkowym wzięło udział 20 szkół z podkarpacia wraz z gronem pedagogicznym z całej archidiecezji przemyskiej. Chociaż centralnym punktem spotkania Rodziny Szkół im. Jana Pawła II była oczywiście Eucharystia to w programie przewidziane było także spotkanie i życzenia, wspólne kolędowanie, a także omówienie bieżących spraw i planów na przyszłość Archidiecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.