Jak wiemy, podobnie jak w roku ubiegłym w Archidiecezji Przemyskiej nie odbywa się wizyta duszpasterska w swojej tradycyjnej formie. Jednak odbywa się ona hybrydowo, a jej głównym narzędziem są spotkania kolędowe w świątyniach.

O tym jak ta nietypowa „kolęda” wygląda, w programie „W rytmie wydarzeń” 13 stycznia 20221 r., rozmawialiśmy z ks. prał. Marianem Bocho, proboszczem Kolegiaty pw. Bożego Ciała w Jarosławiu.

Jak mówił, parafianie chętnie przychodzą na Eucharystię z błogosławieństwem indywidualnym dla ich rodzin, a ci którzy pragną poświęcić swój dom zapraszają kapłana do siebie. Inni chcąc prosić o Boże błogosławieństwo dla swoich rodzin dodatkowo proszą o sprawowanie Eucharystii w tej intencji.

Ks. Bocho dodał, że czas spotkań kolędowych jest też okazją do zaproszenia parafian do otwartości na młodych, którzy będą uczestniczyć w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które tym razem odbędzie się w Jarosławiu.