Dobre słowo pamięta się zawsze. Dobre słowo daje nam nadzieję, pokazuje drogę, pociesza, umacnia. Takie właśnie słowa pozostawił po sobie ksiądz prałat Marian Rajchel.

Pamiętając o tym niezwykłym kapłanie w pierwszą rocznicę jego odejścia do Domu Ojca, rozpoczęliśmy cykl audycji pn. „Dobre słowo – Ksiądz Prałat Marian Rajchel”. Pragniemy dzielić się z Państwem myślami, które w swoich homiliach i wystąpieniach pozostawił.

W każdy odcinek wprowadzają nas słowa księdza prałata, które warto zapamiętać:

Nie błędy nasze będą decydować o odrzuceniu na wieki.
Tylko nasza wiara że to On.
Ufność że nam przebaczy.
Miłość którą odzyskujemy w świetle Bożym.