Świętowanie „Dnia osób nieśmiałych”, które odbywa się corocznie 14 stycznia, skłania nas ku refleksji nad tą różnie postrzeganą cechą charakteru. Dla niektórych nieśmiałość jest pewną formą przeszkody w codziennych życiu. Dla innych natomiast to zaleta, z której może wypływać wiele dobrych postaw. O tym, jak tą cechę przeżywają osoby z niepełnosprawnościami, rozmawialiśmy w czasie „Rozmowy dnia” z panią Moniką Kilar – opiekunką domu powstałego w ramach projektu „Mieszkań treningowych”.

Pani Monika wyjaśniła dlaczego osoby z niepełnosprawnościami narażone są na doświadczanie własnej nieśmiałości. Wynika to przede wszystkim z tego, że nie zawsze aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Czy można ten proces odwrócić? Oczywiście tak, dodając każdemu przede wszystkim wiary w siebie. W wielu sferach życia, tej wiary w siebie nabywają uczestnicy projektu „Mieszkań treningowych”, kiedy to przy wsparciu trenerów mogą uczyć się samoobsługi, samodzielności życiowej i utrwalać czynności niezbędne w codziennym życiu.