środę, 26 stycznia 2022 r. w audycji „Ćwiczenia duchowe” ks. dr Łukasz Nycz, Wicedyrektor Biura Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ds. formacji stypendystów, w oparciu o Credo, rozpoczął kolejny cykl tematyczny związany z osobą Jezusa Chrystusa.

Podczas środowego rozważania ks. Łukasz starał się odpowiedzieć na pytanie: co znaczy wierzyć w Jezusa, wskazując jednocześnie, że istotnymi elementami wiary są: zaufanie Bogu, podążanie za nauczaniem Kościoła i przykazaniami oraz podejmowanie w osobistym życiu wynikających z nich decyzji. Nieodłącznym elementem naszego życia wiary jest przyjęcie Jezusa jako Pana i oddanie Mu swojego życia.

Odwołując się do nauczania św. Jana Pawła II, ks. Nycz przywołał wydarzenie spod Cezarei Filipowej wskazując, że jest to moment, który każdy chrześcijanin musi przeżyć na swojej drodze wiary. Jest to moment przejścia od fascynacji Jezusem do świadomego wyboru, pójścia za Nim bez względu na trudne konsekwencje.

MATERIAŁ DO PRACY INDYWIDUALNEJ