Decyzją abp Adama Szala od 6 stycznia 2022 r., nowym moderatorem Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej jest ks. Krzysztof Żyła. Zastąpił on w tej posłudze ks. prał. Jana Mazurka, który kierował Ruchem przez ponad 27 lat.

Dlatego w środę, 26 stycznia 2022 r., w „Rozmowie dnia” gościł nowy moderator RAM Archidiecezji Przemyskiej, ks. Krzysztof Żyła. Była to okazja do poznania jego osoby, ale przede wszystkim spojrzenia w przyszłość i zapytania – jakie wyzwania stoją obecnie przez Ruchem Apostolstwa Młodzieży.