Każdy człowiek czymś w życiu się interesuje i ma swoje hobby, a nawet pasję. Mają je także alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, którzy w programie „W rytmie wydarzeń” dzielą się nimi tuż przed swoją sesją egzaminacyjną.

W środę, 26 stycznia 2022 r.,  o swoich życiowych pasjach mówili: dk. Sebastian Pilszak i dk. Dominik Świetlak, z którymi rozmawiał ks. Maciej Flader.

W czwartek, 27 stycznia 2022 r., o swoich życiowych pasjach mówili: dk. Mariusz Fal i dk. Adam Jakielaszek, z którymi rozmawiał Łukasz Sztolf.

W piątek, 28 stycznia 2022 r., o swoich życiowych pasjach mówili: dk. Krzysztof Kawulka i dk. Sebastian Turekk, z którymi rozmawiał Stanisław Gęsiorski.