50+

I Archidiecezjalny Turniej Piłki Nożnej Oldbojów


Zapraszamy wszystkich mężczyzn urodzonych w 1972 roku i starszych
do wzięcia udziału w pierwszej edycji Archidiecezjalnego Turnieju Piłki Nożnej dla Oldbojów.

Zachęcamy do tworzenia drużyn, które reprezentować będą konkretną parafię
(„transfery” zawodników są dopuszczalne zgodnie z regulaminem imprezy)
i kontaktu z proboszczami parafii.

Mamy nadzieję, że ten turniej dostarczy wielu pozytywnych emocji, radości i wielorakiego dobra.

CEL TURNIEJU:

– permanentna troska o zdrowie i kondycję w każdym wieku (aktywność fizyczna zamiast leków),|
– dobre wykorzystanie wolnego czasu (całoroczne treningi, aby móc rozgrywać mecze turniejowe),
–  integracja społeczna,
– sportowa rywalizacja i dbanie o piłkarskie umiejętności,
– zagospodarowanie sportowej emerytury byłych piłkarzy,
– ożywienie więzi rodzinnych, parafialnych i międzypokoleniowych,
– promocja sportu jako antidotum na apatię,

ORGANIZACJA TURNIEJU:

Turniej rozgrywany jest na trzech szczeblach:

I. 40 dekanatów (księża dziekani lub poproszeni przez nich kapłani) – od 2 kwietnia do 22 maja 2022.

II. 6 okręgów – od 23 maja do 12 czerwca 2022:

 1. Okręg brzozowski (ks. Roman Kocaj) – dekanaty: Brzozów, Grabownica, Domaradz, Dynów, Błażowa, Dubiecko, Bircza.
 2. Okręg jarosławski (ks. Tadeusz Zagaja) – dekanaty: Jarosław I, Jarosław II, Jarosław III, Przeworsk I, Przeworsk II, Pruchnik.
 3. Okręg krośnieński (ks. Łukasz Mroczek) – dekanaty: Krosno I, Krosno II, Krosno III, Rymanów, Dukla, Miejsce Piastowe, Jaćmierz.
 4. Okręg łańcucki (ks. Janusz Borek) – dekanaty: Łańcut I, Łańcut II, Kańczuga, Żołynia, Leżajsk I, Leżajsk II, Sieniawa.
 5. Okręg przemyski (ks. Piotr Obłaski) – dekanaty: Przemyśl I, Przemyśl II, Przemyśl III, Kalwaria Pacławska, Żurawica, Radymno I, Radymno II.
 6. Okręg sanocki (ks. Paweł Franus) – dekanaty: Sanok I, Sanok II, Lutowiska, Solina, Ustrzyki Dolne, Lesko, Rzepedź.

III. Archidiecezji 19 czerwca 2022 r. w Dukli (6 najlepszych drużyn, które zwyciężyły w okręgach.

Do zdobycia będzie Puchar, ufundowany przez Metropolitę Przemyskiego, abp. Adama Szala.

Więcej informacji dla organizatorów znajduje się w materiałach dla księży.

Regulamin Turnieju:

 1. W Turnieju obowiązują przepisy ogólne FIFA uzupełnione przez niniejszy regulamin.
 2. Zespoły składają się maksymalnie z 18 zawodników (bramkarz + 10 grających + 7 rezerwowych).
 3. W Turnieju biorą udział tylko zawodnicy, którzy przekroczyli 50. rok życia, zamieszczeni na wspólnej liście (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania), podpisanej przez proboszcza parafii.
 4. Zespoły są reprezentacjami parafii.
 5. Drużyny posiadają własne, w miarę jednolite stroje.
 6. Zależnie od możliwości czasowych i boiskowych, Turniej na danym szczeblu może być rozegrany systemem pucharowym lub w grupach. Losowanie grup, par i drogi do finału powinno mieć miejsce bezpośrednio przed rozgrywkami. Należy zadbać o to, aby łączny czas gry żadnego zespołu w danym dniu nie przekroczył 120 minut.
 7. Do następnego szczebla awansuje tylko jedna drużyna – zwycięzca.
 8. Mecze trwają po 30 minut (2 x 15 minut). Organizator może (np. przy dużej ilości drużyn i systemie „każdy z każdym”) skrócić czas meczu do 20. minut (2 x 10 min.). W przypadku remisu (przy systemie pucharowym) wykonywane są rzuty karne (nie ma dogrywek).
 9. Organizator Turnieju na danym szczeblu powinien zatroszczyć się o odpowiednią opiekę medyczną i sędziowską podczas rozgrywek. Powinny to być osoby mające do tego uprawnienia. Każdy zawodnik sam odpowiada za swoje zdrowie, sam – jeśli chce – ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli posiada przeciwwskazania lekarskie nie powinien – w trosce o siebie – brać udziału w zawodach.
 10. W przypadku gry nieuprawnionego zawodnika (np. jeśli jest młodszy wiekiem lub grał w tej edycji Turnieju na niższym szczeblu w innej drużynie) cały zespół zostaje zdyskwalifikowany z Turnieju i pozbawiony jakichkolwiek nagród i awansu.
 11. Za wulgarne słowa zawodnik otrzymuje żółtą kartkę i związaną z nim karę 3 min. Druga żółta kartka oznacza czerwoną połączoną z wykluczeniem z meczu. W przypadku szczególnie brutalnych zachowań i zagrań, sędzia może od razu ukarać czerwoną kartką i usunąć nie tylko z boiska w danym meczu, lecz także z całego turnieju na danym szczeblu.
 12. Zmiany zawodników dokonywane są zgodnie z przepisami FIFA (nie ma zmian hokejowych).
 13. Na danym szczeblu jest do zdobycia także puchar fair-play. Zdobywa go drużyna, która prezentuje najbardziej kulturalną postawę na boisku i poza nim. O przyznaniu pucharu decyduje jury, złożone z przynajmniej trzech kierowników drużyn lub innego, wcześniej wybranego gremium. Można ufundować również nagrody dla najlepszego zawodnika i króla strzelców.
 14. Poszczególne zespoły mogą częściowo lub w całości (zależnie od wygospodarowanych środków przez organizatora) pokryć koszty Turnieju na danym szczeblu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU!