Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu informuje,
że II etap (archiprezbiteralny) XXII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach
– o Służebnicy Bożej Annie Jenke dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych
będzie przeprowadzony w czwartek, 10 marca 2022 r. o godz. 9.00 w szkołach macierzystych.

Testy zostaną przesłane do szkół, w których odbył się etap szkolny, do 5 marca 2022 r.

W tym roku szkolnym, ze względu na pandemię, nie organizujemy wspólnego zjazdu uczestników i katechetów w dotychczasowych rejonach archidiecezji. Prosimy katechetów szkół podstawowych o odebranie testów od Księży Proboszczów i przeprowadzenie II etapu olimpiady w swoich szkołach, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi (szczegóły organizacji olimpiady należy ustalić z dyrekcją szkoły). Prosimy, aby katecheci dopilnowali imiennego podpisania arkuszy testowych przez uczniów.

Po zakończeniu konkursu, wypełnione testy katecheta ma obowiązek zakleić w obecności uczniów, opieczętować kopertę i dostarczyć do Księdza odpowiedzialnego w archiprezbiteracie, który powoła komisję konkursową. Komisja otworzy koperty, sprawdzi testy, ogłosi wyniki i wyłoni finalistów zgodnie z regulaminem olimpiady oraz wypełni protokół. Wydział Nauki Katolickiej na stronie przemyska.pl poinformuje uczestników II etapu olimpiady i katechetów o wynikach olimpiady w poszczególnych rejonach archidiecezji. Księży Koordynatorów prosimy o przesłanie protokołu wyników do WNK w Przemyślu w terminie do 27 marca 2022 r.

TESTY Z II ETAPU PRZESYŁAMY NA PONIŻSZE ADRESY:

Archiprezbiterat Bieszczadzki na adres:

ks. Mirosław Dubiel
Parafia pw. Narodzenia NMP
Średnia Wieś 122a
38-604 Hoczew

Archiprezbiterat Jarosławski na adres:

ks. Maciej Kandefer
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Jarosławiu
ul. Grottgera 1
37 – 500 Jarosław

Archiprezbiterat Krośnieński na adres:

ks. Paweł Wojakiewicz
ul. Ks. Br. Markiewicza 25b
38-430 Miejsce Piastowe

Archiprezbiterat Łańcucki na adres:

Łańcut (dekanaty: Łańcut I, Łańcut II, Przeworsk II, Kańczuga, Błażowa):
ks. Marek Blecharczyk
Parafia pw. św. Michała Archanioła
ul. Górne 1
37-100 Łańcut

Leżajsk (dekanaty: Leżajsk I, Leżajsk II, Żołynia, Przeworsk I):
ks. Witold Orzechowski
Parafia pw. Świętej Trójcy w Leżajsku
Rynek 35
37-300 Leżajsk

Archiprezbiterat Przemyski na adres:

ks. Waldemar Janiga, ks. Jerzy Gałązka
Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu
Plac Katedralny 4a
37 – 700 Przemyśl

Archiprezbiterat Sanocki na adres:

ks. Jacek Michno
Parafia pw. Chrystusa Króla
ul. Jana Pawła II 55
38-500 Sanok

Obowiązująca literatura do etapu drugiego:

  • materiały z etapu pierwszego
  • Ks. H. Misztal, Siostra Bernadeta Lipian, Anna Jenke 1921-1976, Lublin 1994, s. 17-116; 161-229.
    Zob. tekst dostępny na stronie: olimpiada.mzsp.pl i wnk.przemyska.pl
  • Siostra Bernadeta Lipian, Z porywem serca, Jarosław 2021, s. 3-32. (w WNK, w ROMIE i u OO. Michalitów w Miejscu Piastowym).

Finał XXII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach – o Służebnicy Bożej Annie Jenke
odbędzie się w środę, 1 czerwca 2022 r. w Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu.

ks. Waldemar Janiga