Do 32. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła” w roku szkolnym 2021/2022 w Archidiecezji Przemyskiej przystąpiło 26 szkół średnich. Etap szkolny Olimpiady został przeprowadzony w dniu 17 listopada 2021 r. Wzięło w nim udział 460 uczniów pod opieką 49 katechetów. Komisja Diecezjalna do udziału w etapie drugim (diecezjalnym)  zakwalifikowała 50 olimpijczyków.

Drugim etapem Olimpiady był przeprowadzony w dniu 9 marca 2022 r. w całej Polsce etap diecezjalny. W Archidiecezji Przemyskiej wzięło w nim udział 45 uczniów z 24 szkół średnich, przygotowywanych przez 30 katechetów.

Komisja Diecezjalna po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów zakwalifikowała na etap ogólnopolski dwóch olimpijczyków:

  • Michalina MACYK – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, przygotowywana przez o. Jacka Wójtowicza;
  • Klaudia TKACZ – uczennica Zespołu Szkół – Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żołyni, przygotowywana przez ks. Daniela Odora.

Miejsce trzecie w etapie diecezjalnym zajęła:

  • Milena KUCK – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, przygotowywana przez ks. Wojciecha Sabika.

Ponadto Komisja Diecezjalna imiennie wyróżniła sześciu kolejnych olimpijczyków:

  • Kinga ŚMIETANA – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku, przygotowywana przez ks. Andrzeja Kinala (miejsce IV w etapie diecezjalnym);
  • Justyna ZAGAJA – uczennica Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, przygotowywana przez ks. Macieja Cebulaka (miejsce V w etapie diecezjalnym);
  • Weronika NIEMIEC uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, przygotowywana przez ks. Wojciecha Sabika;
  • Małgorzata KUBUSIAK uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, przygotowywana przez s. Bożenę Wilman;
  • Zuzanna KANIA uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, przygotowywana przez o. Jacka Wójtowicza;
  • Anna WOŚKO uczennica Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, przygotowywana przez ks. Janusza Borka.

WNK dziękuje wszystkim Katechetom, którzy zaangażowali się w 32. edycję OTK Płock 2022 i przygotowywali młodzież do Olimpiady. Dziękujemy też wszystkim szkołom, które wzięły czynny udział. Mamy świadomość, że zmagania olimpijskie w cieniu pandemii utrudnione były ograniczonym kontaktem w trakcie nauczania zdalnego.

Wszystkim olimpijczykom, ich rodzicom i katechetom oraz szkołom – gratulujemy!

Komisja Diecezjalna:

ks. Waldemar Janiga
ks. Jerzy Gałązka
dr Stanisława Pałkus