Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej zaprasza wszystkich ceremoniarzy, lektorów, ministrantów i kandydatów na ministrantów na Mszę Krzyżma w Wielki Czwartek, 14 kwietnia 2022 r., która będzie celebrowana o godz. 10.00 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Po Eucharystii będzie miało miejsce spotkanie z Metropolitą Przemyskim i poczęstunek w murach Wyższego Seminarium Duchownego. To tradycyjne i doroczne spotkanie LSO, dlatego już teraz warto pomyśleć o zorganizowaniu wspólnego wyjazdu.

W piątek, 8 kwietnia 2022 r., w programie „W rytmie wydarzeń” gościł ks. Łukasz Jastrzębski, archidiecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, który powiedział m.in. czym jest to spotkanie, jak będzie przebiegać, kto jest na nie zaproszony i podał kilka technicznych wskazówek, co do wyjazdu i zorganizowania się już w samej Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu.

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej prosi o:

  • zgłoszenie w Wielki Czwartek swojego przyjazdu (uczestników indywidualnych oraz mniejszych i większych grup) przed Mszą Krzyżma (główne wejście do Archikatedry),
  • wzięcie ze sobą emblematów (LSO, parafii, itp.),
  • przyjazd w odświętnych strojach liturgicznych (ceremoniarze: sutanella, komża, krzyż; ministranci i lektorzy w swoich strojach liturgicznych).