W Wielki Czwartek, 14 kwietnia 2022 r., tradycyjnie przed południem w Bazylice Archikatedralnej sprawowana była Msza Święta Krzyża, której przewodniczył  abp Adam Szal, metropolita przemyski. Podczas Eucharystii zostały poświęcone oleje służące do sprawowania świętych namaszczeń: krzyżmo i olej chorych, a księża wobec swojego biskupa diecezjalnego odnowili przyrzeczenia kapłańskie.

Wraz z Arcybiskupem Przemyskim Eucharystię koncelebrował arcybiskup senior Józef Michalik, biskupi pomocniczy: Stanisław Jamrozek i Krzysztof Chudzio oraz licznie zgromadzeni prezbiterzy z całej archidiecezji przemyskiej.

We wprowadzeniu do wspólnej modlitwy abp Szal zaznaczył, że Wielki Czwartek jest dniem wdzięczności za dar Eucharystii i kapłaństwa. – Modlimy się w tej Eucharystii dziękując za dobremu Bogu za dzieło odkupienia, za ten wielki Tydzień i rozpoczynające się Triduum Paschalne. Dziękujemy Panu Bogu za szczególny dar, jakim jest kapłaństwo. Modlimy się o to, aby nasza posługa przynosiła zbawienne owoce dla tych, do których jesteśmy posłani i dla nas samych – powiedział abp Szal.

Homilię abp Adam Szal rozpoczął od refleksji nad tym, co znaczy być kapłanem. Swoją myśl hierarcha opierał na zapiskach św. Jana Pawła II i bł. Bronisława Markiewicza, którzy przede wszystkim ukazywali kapłana jako szafarza Bożych Tajemnic. – W podobny sposób na kapłaństwo patrzyło wielu naszych poprzedników w służbie kapłańskiej. Wierność takiej wizji kapłaństwa doprowadziła ich do świętości – zaznaczył arcybiskup.

Zwracając się do prezbiterium przemyskiego przypominał, że kapłan powinien być ciągle gorliwy w realizacji swojego powołania. – Dziękujemy Panu bogu za włączenie nas do tego posłannictwa. Nas wszystkich: biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego. Wszystkich wiernych świeckich: dzieci młodzież. Ale w sposób szczególny słowa wdzięczności trzeba wypowiedzieć dziś pod adresem wszystkich kapłanów, zarówno poprzednich pokoleń, jak i obecnych. Diecezjalnych i zakonnych. Tych wszystkich, którzy trwają w swym powołaniu, starając się być przedłużeniem serca, dłoni i stóp Mistrza z Nazaretu – podkreślił hierarcha.

Metropolita przemyski wyraził wdzięczność wszystkim kapłanom, którzy na co dzień służą sprawują sakramenty i pracują duszpastersko. Podziękował także chorym, którzy ofiarują swoje cierpienia w intencji uświęcania Ludu Bożego. Wdzięcznością ogarnął także księży posługujących w Kurii i Sądzie Metropolitalnym. Hierarcha podziękował też wszystkim prezbiterom, którzy katechizują, są kapelanami wojskowymi, szpitalnymi, prowadzą grupy duszpasterskie, jako rezydenci wspierają różne parafie, a także troszczą się o rozwój nauki pracując na uczelniach w całej ojczyźnie.

Dziś, wspominając dzień ustanowienia Eucharystii z uznaniem patrzymy na księży, którzy mają świadomość wielkości swojego posługiwania, szukają motywacji do działania przed Najświętszym Sakramentem, rozważają codziennie Słowo Boże, uczestniczą w rekolekcjach kapłańskich po to, aby przebywać w bliskości Tego, który nas wezwał – powiedział abp Szal prosząc, aby kapłani byli ciągle przekonującymi świadkami Bożej miłości dla innych: duchownych i świeckich.

Hierarcha przypomniał, że przed wszystkim stoją ciągle nowe zadania. które są pełnieniem misji we współczesnym świecie. wyznaczył też kapłanom ciągle nowe zadania. – Jesteśmy wszyscy posłani przez Zbawiciela z przesłaniem pokoju. Tak, jak Chrystus, apostołowie i całe pokolenia kapłanów stajemy przed światem trudnych wyzwań. Także i dla duszpasterzy – powiedział metropolita przemyski.

Arcybiskup zastanawiał się też jak sprostać tym współczesnym wyzwaniom. – Potrzebna jest nam, drodzy Bracia Kapłani, jedność wiary, dążenie do świętości, duży wysiłek duszpasterski i co najważniejsze, liczenie nie tyle na siebie, co na pomoc i łaskę Boża – przypominał pasterz archidiecezji przemyskiej. – Potrzebna jest nam też odwaga pasterska, tak jak było to w przypadku świętych kapłanów – dodał.

W swojej refleksji abp Szal podkreślił, że  Chrystus ciągle posyła kapłanów, aby wprowadzali pokój w ludzkich sercach. – Byśmy wśród ludzi umacniali ich wiarę przez przykład naszej wierności – powiedział hierarcha. – Chrystus posyła nas do naszych środowisk, do szkół, grup duszpasterskich byśmy obwieszczali rok łaski od Pana, byśmy głosili pokój Chrystusowy – dodał.

W czasie Mszy Krzyżma metropolita przemyski zwrócił się także do członków Liturgicznej Służby Ołtarza i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. – Drodzy ministranci, drodzy alumni, niech Słowo Boże padając na wasze serca przynosi obfity plon dobra. Idźcie za tym wezwaniem, które skierował w momencie chrztu świętego do nas Chrystus, byśmy Go naśladowali – prosił metropolita przemyski. – Ale gdy, drodzy ministranci, usłyszycie wezwanie „pójdź za mną” miejcie odwagę, by z determinacją pójść za Nim realizując piękną drogę powołania kapłańskiego, czy zakonnego – dodał.

Homilię metropolita przemyski powierzył prezbiterium archidiecezji przemyskiej Matce Bożej odczytując tekst modlitwy św. Jana Pawła II.

Po homilii wszyscy kapłani zgromadzeni w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie wobec biskupa diecezjalnego. W czasie Eucharystii został także poświęcony olej chorych i olej Krzyżma Świętego.