Wigilią Paschalną rozpoczęliśmy obchody największego wydarzenia w dziejach świata – Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

16 kwietnia 2022 r. Wigilii Paschalnej w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu przewodniczył bp Krzysztof Chudzio, biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej.

Wieczorna liturgia rozpoczęła się poświęceniem ognia przed wejściem do przemyskiej katedry, od którego zapalony został Paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Następnie symbolicznie wyrzeźbiony został na nim krzyż, litery A i Ω oraz cyfry bieżącego roku, a na końcu wbito specjalne gwoździe.

Następnie w procesji ze światłem wierni usłyszeli trzykrotnie słowa: „Światło Chrystusa”. W tym czasie świątynia rozbłysła światłem lamp, a wierni mogli zapalić od Paschału przyniesione świece.

Tradycyjnie po procesji odśpiewano Orędzie Wielkanocne, a wierni mogli wysłuchać nieco dłuższej niż zwykle Liturgii Słowa, w której przypomniano historię zbawienia od stworzenia świata, aż po Ewangelię o Zmartwychwstaniu Jezusa.

Podczas homilii bp Krzysztof Chudzio zwrócił uwagę wiernych, że w Wielką Sobotę stajemy u szczytu tajemnicy paschalnej, dzięki której wszystko się zaczęło. – Zaczęło się nowe życie i każdy z nas stał się dzieckiem Bożym i wina grzechu pierworodnego została zmazana i wreszcie staliśmy się członkami pięknej wspólnoty, która nazywa się Kościół – mówił.

Kaznodzieja przypomniał, że początkiem naszego bycia w tej wspólnocie, jest Chrzest Święty. – Prawda o Zmartwychwstaniu, którą dzisiaj celebrujemy, dla nas osobiście realizuje się i pomnaża w rzeczywistości sakramentu Chrztu Świętego. On stoi u początku i wszystko się w nim zawiera, a celebracja liturgiczna nie jest tylko zwykłym wspominaniem czegoś co było w przeszłości. Przychodzimy tu, aby składać Bogu dziękczynienie za włączenie nas do tej tajemnicy Bożego życia.

Bp Chudzio zauważył, że symbolika chrztu zawiera w sobie dwa elementy: zanurzenie i wynurzenie. – Zanurzenie jako uczestnictwo w śmierci Chrystusa, a co za tym idzie, uśmiercenie starego człowieka wraz z jego pożądliwościami oraz wynurzenie, oznaczające Zmartwychwstanie mocą Chrystusa. Zmartwychwstanie do nowego życia, czyli nowe narodzenie, odrodzenie w Chrystusie. I to wszystko powinno się w nas dokonać.

Jak dodał, to nowe życie do którego zostaliśmy zaproszenie jest zbiorem pewnych wyrzeczeń i przyjmowanie nowych wartości. – Chrześcijańskie życie rozpoczyna się oczyszczeniem i opuszczeniem grzesznej przeszłości […] ale pozbywanie się tego, to nie wszystko. Chrześcijaństwo nie jest tylko religią wyrzeczeń. Oczekuje się, że wierzący podniosą się na wyższy poziom moralnego i duchowego życia.

Bp Krzysztof zaprosił, aby nasze nowe życie było połączone z uświadomieniem sobie prawdy o odkupieniu. Egoistyczna miłość do samego siebie, na zmienić się w wielka miłość do Chrystusa.

Po zakończonej homilii, śpiewem litanii do Wszystkich Świętych rozpoczął się obrzęd błogosławieństwa wody i odnowienia przez wiernych przyrzeczeń chrzcielnych.

Jak zawsze, liturgia Wigilii Paschalnej była dla całego ludu Bożego przypomnieniem znaczenia tej nocy. Tego, że Jezus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył śmierć i grzech.