Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu
przypomina katechetom, którzy uczą maturzystów szkół średnich
oraz absolwentów szkół branżowych drugiego stopnia,
o obowiązku wystawienia świadectw na zakończenie nauki religii w szkole średniej.

W Archidiecezji Przemyskiej od 2019 r. obowiązują świadectwa
zatwierdzone przez Metropolitę Przemyskiego.
W arkusze świadectw katecheci mogą zaopatrzyć się
w Wydziale Nauki Katolickiej w Przemyślu.

ks. Waldemar Janiga
Dyrektor WNK