Pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa” rozpoczęło się kolejne Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. W tym roku jego centralne wydarzenia mają miejsce w Jarosławiu.

W piątek, 22 kwietnia 2022 r., w Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu odbyła się adoracja Krzyża, podczas której zainaugurowano kolejną edycję SMAP.

Wieczornej modlitwie przewodniczył abp Adam Szal, a wraz z nim obecni byli m.in. abp senior Józef Michalik, bp Krzysztof Chudzio i kapłani posługujący na terenie miasta.

Po Liturgii Słowa Metropolita Przemyski wygłosił homilię, w której zwrócił uwagę, że to Kościół prowadzi wiernych pod drzewo krzyża, jako źródło łask. – Kościół Święty – Matka nasza, prowadzi nas do krzyża, nie tylko dzisiaj, kiedy będziemy za chwilę adorować krzyż, ale prowadzi nas do krzyża także wiele razy w ciągu naszego życia. Może po raz pierwszy nasza mama kiedy przyniosła nas do chrztu św. do kościoła, naznaczyła nas znakiem krzyża, a może jeszcze przed chrztem kierowana wiarą naznaczyła swoje dziecko tym znakiem zbawienia. Potem wiele razy czy ktoś inny, czy sami czyniliśmy na sobie znak krzyża świętego – mówił abp Szal.

Nawiązując do słów autora książki „Mały książę”, „Panie przywiąż mnie do drzewa, do którego należę, nie ma sensu bym pozostawał sam”, biskup przemyski wskazał, że historia zbawienia dzieje pomiędzy dwom drzewami. – Rzeczywiście, historia ludzkości, jak mówi piękna prefacja, została rozpisana pomiędzy dwoma drzewami, drzewem w raju, drzewem poznania dobra i zła i drzewem krzyża, rozpiętym na kalwarii. Na drzewie krzyża śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył – mówi dalej piękna modlitwa – na drzewie rożnie został pokonany. Pierwsze drzewo przyniosło tragedie, ale to drugie drzewo, na którym został przybity Mesjasz, Zbawiciel, przyniosło ratunek – podkreślał.

Metropolita przemyski zapraszał wszystkich młodych pod krzyż, aby tam spotkali się z Bożą miłością. – Stańmy pod krzyżem razem z Maryją, która stała, która wytrwała, która idzie na czele nowego Ludu Wybranego. Idzie wpatrzona w Chrystusa, bo Chrystus w tej wędrówce jest nowym Mojżeszem. Na świecie są różne chorągwie, a my jesteśmy powołani do tego, aby iść za tą szczególną chorągwią jaką jest krzyż. Owszem leczący się z pewnym rodzaju wyrzeczeniami, trudami, z panowaniem nad sobą , walką ze swymi słabościami, ale prowadzącym do zwycięstwa. Krzyż jest ratunkiem, krzyż jest dla nas zbawieniem. Stańmy więc dzisiejszego wieczoru przy krzyżu, poprośmy o to, aby ten krzyż był czymś bardzo bliskim, przywiążmy się do krzyża, bo w nim objawia się miłość Boża do nas. W krzyżu zawarta jest przecież nauka o ofierze nieskończonej, o bezinteresownej miłości, o tym, że przez krzyż dokonało się zwycięstwo nad grzechem złem, szatanem, krzyż to klucz do nieba – mówił.

Metropolita Przemyski pytał też młodych, jaki jest cel znaków zawartych w sakramentach. – Jaki jest cel tych znaków? Cel jest bardzo prosty – doprowadzenie nas do spotkania z Panem Bogiem prowadzenie nas do życia w łasce, to także uświadomienie nam tego, że jesteśmy powołani do świętości. A Boże Miłosierdzie ukazywane nam domaga się tego, abyśmy z nim współpracowali, byśmy uświadomili sobie, że w tym miłosierdziu jest wybaczenie, ale także i okazja do wyrażenia współczucia, do pewnej czułości wobec naszych bliźnich, a także okazja do tego, aby pokazać rzeczywiście, że chce pójść za krzyżem, chce podejmować te wyrzeczenia, które są bardzo bliskie tej tajemnicy – odpowiadał.

Po zakończonej homilii, młodzi mieli okazję podejść do Krzyża i przez chwilę z bliska modlić się przy nim.

Na zakończenie piątkowej celebracji głos zabrali obecni w jarosławskiej Kolegiacie biskupi przemyscy: abp senior Józef Michalik, bp Krzysztof Chudzio i abp Adam Szal.

Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej odbywa się od 29 lat. Każdego roku na jego celebrację wybierane jest inne miejsce. Zwykle gromadziło młodych na trzydniowej celebracji Niedzieli Palmowej, jednak z powodu pandemii forma musiała być na bieżąco dostosowywana do aktualnej sytuacji epidemicznej.

W tym roku młodzi przez dwa dni – 22 i 23 kwietnia 2022 r. – mają okazje gromadzić się w Jarosławiu. Z kolei w Niedzielę Miłosierdzia będą mieć możliwość, aby spotkać się w swoich parafiach na modlitwie, pracy w grupach i agapie.