W sobotę, 23 kwietnia 2022 r. w Kolegiacie pw. Bożego Ciała i kościele pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu zgromadzili się uczestnicy Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej, gdzie podczas zawiązania wspólnoty i Eucharystii rozpoczęli centralny dzień SMAP-u pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. 

W kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu spotkanie rozpoczęło się od zawiązania wspólnoty, które poprowadził ks. Marcin Wilk, archidiecezjalny duszpasterz młodzieży. Następnie rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył i homilię do młodych wygłosił abp Adam Szal.

– Gromadzimy się w sobotę, która wchodzi w skład oktawy świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Oktawa czyli osiem dni, które są związane z tą możliwością, by jeszcze raz popatrzeć i kontemplować ważną tajemnicę naszej wiary, czyli Zmartwychwstanie. W tych dniach słuchaliśmy Ewangelii mówiącej o tym, że grób Chrystusa jest pusty. Obok tego pustego grobu pojawiały się sytuacje, które nazywamy objawieniem się Chrystusa Zmartwychwstałego – mówił w homilii Metropolita Przemyski.

W oparciu o Ewangelię odczytaną podczas liturgii, kaznodzieja wskazał na drogę wiary św. Marii Magdaleny i uczniów idących do Emaus. – Każdy z nas ma swoją drogę do wiary, drogę do tego, aby uwierzyć że Jezus jest nie tylko genialnym nauczycielem, ale jest naszym Panem i Zbawicielem. On idzie z nami, aby umocnić naszą wiarę. Wiara Apostołów i ludzi z którymi się spotkał Jezus Zmartwychwstały była bardzo różna. Niekiedy było trzeba, aby ona na nowo zaistniała – mówił.

Jak dodał abp Szal, każdy z nas może i powinien być świadkiem Zmartwychwstałego Pana. – Możemy to czynić poprzez radosne przeżywanie swojej wiary, poprzez radosne przeżywanie każdej niedzieli i poprzez zaangażowanie w życie kościoła – zachęcał młodych.

W kościele stacyjnym pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu spotkaniu przewodniczył abp Józef Michalik.

Podczas homilii, abp Józef zwrócił uwagę na to, że w dzisiejszych czasach mamy wiele znaków od Boga, które pomagają nam wzmacniać wiarę i pomagają nam odkryć obecność Jezusa w naszym życiu.

Senior Archidiecezji Przemyskiej zaznaczył także, że to dlatego ten dzień młodych się odbywa, bo księża chcą głosić Jezusa i od waszej wiary i waszego zachowania czerpią siłę, pogłębiają swoją wiarę. Zaproponował również, aby zadać sobie pytanie „w co ja wierzę i jak ja wierzę, co mógłbym przekazać innym?”

Po Eucharystii młodzi wzięli udział w spotkaniach małych grup dzielenia, podejmując temat tegorocznego Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej „Posłani w pokoju Chrystusa”.