Tradycyjnie w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, a zarazem w święto państwowe uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Eucharystia w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu rozpoczęła tegoroczne obchody. Mszy Świętej przewodniczył abp Adam Szal, metropolita przemyski obrządku łacińskiego a wraz z nim modlił się abp Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski obrządku greckokatolickiego. Modlitwie towarzyszyła oprawa wojskowa.

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny – Królowej Polski abp Adam Szal w obecności abp Eugeniusza Popowicza przewodniczył uroczystej Eucharystii w intencji ojczyzny.

W homilii hierarcha odniósł się do tekstu Ślubów Jasnogórskich. – W Komańczy 1956 r. uwięziony wówczas kard. Wyszyński ułożył tekst śluby Jasnogórskie, tekst rozpoczyna się bardzo dobrze znanymi nam słowa: „Wielka Boga człowieka matko. Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo. Królowo Świata i Polski Królowo”. Te słowa, które dobrze znamy są powtarzane każdego roku, nawiązuje one do ślubów Jana Kazimierza. Prawdopodobnie rozpoczął on swoje śluby, powierzenie Królestwa Polskiego pod opiekę Maryi. Śluby ułożone przez kard. Wyszyńskiego zostały potajemnie przewiezione na Jasną Górę i tam 26 sierpnia 1956r w obecności – jak mówią historycy – miliona pielgrzymów – odbyło się publiczne ich odczytanie i powierzenie ojczyzny pod opiekę Maryi. Na wiadomość o tej uroczystości Prymas Tysiąclecia powiedział: „Ten lud zaświadczył, że Królowa Polski jest najbardziej popularną postacią w życiu narodu” – cytował słowa kard. Wyszyńskiego hierarcha.

Abp Szal wskazał na Maryję, która uczy zwyciężać nad złem. – My mamy Maryję, która wskazuje nam na Chrystusa, który jest pokarmem dającym siłę do walki ze złem i pomagającym nad dotrzeć do nowej ziemi obiecanej – do Ojczyzny Niebieskiej. Dążenie do tej ojczyzny niebieskiej, które było zamiarem bł. kard Wyszyńskiego nie przeszkadzało mu w miłowaniu ojczyzny ziemskiej. 2 lipca 1956 r. napisał słowa, które warto przytoczyć: „Dziękuję Tobie Matko, Królowo za to że jesteś, za to żeś królową i Matką, za to, że masz swoją stolicę na Jasnej Górze, za to, że królujesz narodowi mojemu od trzech wieków, za to, że jesteś mu pośredniczką łask wszelkich wypływających z Trójcy Świętej, za to, że przyjęłaś pod opiekę Kościół i otaczasz go Niepokalanym Sercem” – mówił.

Wskazując na osobę Prymasa Tysiąclecia metropolita przypomniał, że jego przesłanie jest nadal aktualne. – Prymas Wyszyński do dzisiaj apeluje, abyśmy byli wierni tym zobowiązaniom wypływającym ze Ślubów Jasnogórskich, a więc byśmy umieli troszczyć się o trwanie łaski uświęcającej w każdej duszy oraz starali się żyć bez grzechu ciężkiego. Byśmy stali na straży budzącego się życia i walczyli w obronie każdego dziecka. Byśmy stali na straży nierozerwalności małżeństwa i bronili godności kobiety oraz wychowywali młode pokolenie w wierności Chrystusowi. Byśmy troszczyli się o miłość i sprawiedliwość w ojczyźnie oraz chętnie dzielili się owocami naszej pracy. Byśmy umieli wypowiedzieć walkę naszym wadom narodowym: lenistwu, lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości oraz byśmy potrafili budować i zdobywać cnoty życia wspólnego – apelował.

Hierarcha odniósł się także do liturgicznej uroczystości Maryi, Królowej Polski i wskazywał na kolejną rocznicę uchwalenia ustawy zasadniczej. – Dzisiaj w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski wspominamy także kolejną, 231. Rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. Dziękujemy za to, że ponad dwa wieki temu nasi przodkowie, którym zawdzięczamy dzieło konstytucji przynieśli owoc swojej pracy do kościoła – do katedry św. Jana w Warszawie. Dali przez to wyraz, że konstytucja czyli ustawa zasadnicza, ma być odniesiona do Pana Boga. To on jest najwyższym prawodawcą i najwyższą sprawiedliwością. Dziś wracamy także do myśli naszych przodków, dziękując im za dojrzałość, za odpowiedzialność, za przyszłość ojczyzny, która była wtedy bardzo zagrożona. W tamtej konstytucji przemawia dobra wola reformy narodu, odnowienia, także odnowienia moralnego W tej konstytucji słychać głos ludu, który czując zagrożenia chce zwrócić się do Pana Boga i razem solidarnie chce reformować swoją rzeczywistość. Mijają lata, mijają pokolenia, ale ciągle trzeba wracając do tych pięknych aktów, które nazywamy ślubami Jana Kazimierza, do tych aktów, którymi są śluby opracowane przez bł. kard. Wyszyńskiego, do konstytucji 3 maja, trzeba wracać w duchu odpowiedzialności. Trzeba nie tylko wspominać, ale i podejmować wysiłek, aby wprowadzać najważniejsze postanowienia w życie – wzywał Abp Adam Szal, metropolita przemyski.

Zapraszamy na relację z tego wydarzenia przygotowana przez Radio FARA.