W kolejnej audycji Caritas Archidiecezji Przemyskiej z cyklu „Po prostu Miłość”, w poniedziałek 9 maja 2022 r., mowa była o zrealizowanych projektach z branży pomocy społecznej i opieki medycznej, które przemyska Caritas podejmowała wraz z Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. 

Gościem spotkania na antenie Radia FARA była: Małgorzata Sielska, przedstawiciel Caritas Archidiecezji Przemyskiej i kierownik projektów MED20 i SPO22, która przypomniała czym były te projekty, jak zostały wdrożone, czym zaowocowały i jakie innowacyjne systemy kształcenia zostały wypracowane w branży medycznej i opieki społecznej.