W krainę pięknej muzyki barokowej powędrowaliśmy tym razem w audycji „Muzyka mistrzów”. Wszystko za sprawą Jana Sebastiana Bacha i jego Koncertów Brandenburskich, które są doskonałym przykładem i wzorem muzyki instrumentalnej baroku. Nazwę „Koncerty Brandenburskie” zaproponował światu muzyki biograf kompozytora, a więc nie jest to nazwa nadana przez twórcę całego cyklu koncertów.

Koncerty Brandenburskie to cykl sześciu całkowicie różnych koncertów, które łączy najbardziej to, że kompozytor napisał je dla margrabiego Brandenburgii z nadzieją na pewną posadę. Niestety, oczekiwanej posady Jan Sebastian Bach nie otrzymał, a nuty zapisanych koncertów odnaleziono dopiero po wielu latach. Niezależnie jednak o motywu napisania koncertów, trzeba przyznać, że stanowią one szczytowe osiągnięcie muzyki instrumentalnej epoki baroku. Dlatego warto wysłuchać naszej audycji i poznać je wraz z nami!

Pozostałe audycje „Muzyka mistrzów”: