Abp Adam Szal podpisał akt notarialny powołujący do życia Fundację „Na Twoje Słowo”.

Powstająca w Archidiecezji Przemyskiej Fundacja „Na Twoje Słowo” jest inicjatywą Radia FARA, która według założeń będzie służyć mediom Archidiecezji Przemyskiej, szczególnie Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej.

– Jest to jeden z elementów tworzących tę piękną rzeczywistość jaką jest Radio FARA. Bardzo dziękuję, że Rozgłośnia towarzyszy życiu diecezjalnemu, że nie tylko relacjonuje życie w diecezji, ale też podejmuje nowe inicjatywy, służące dobru i ewangelizacji. Temu ma służyć Fundacja – mówił abp Adam Szal.

Podpisanie aktu notarialnego Fundacji „Na Twoje Słowo” jest ogromnym krokiem w rozwoju Radia FARA. Dzięki temu Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej będzie mogła podejmować nowe wyzwania, a wszystko dla głoszenia Słowa Bożego w przestrzeni medialnej.