W majowe czwartki harcerze i harcerki z Przemyśla gromadzą się, aby wspólnie czcić Matkę Bożą i modlić się za Ojczyznę.

W Parku Miejskim w Przemyślu, w każdy czwartek maja, przy kapliczce niedaleko zamku i tuż za murem Wyższego Seminarium Duchownego odbywa się Harcerska Majówka.

Harcerze i harcerki wraz z seniorami wspólnie śpiewają Litanię Loretańską, po której następuje harcerska gawęda.

Jak mówiła w Radiu FARA druhna Izabela Kardasińska z 5. Przemyskiej Starszoharcerskiej Drużyny Zbigniewa Grochowskiego, jest to wyjątkowe przeżycie, które gromadzi młodych ludzi w mundurach.

Jak dodała, wielu harcerzy, którzy uczestniczą w majówkach na co dzień są niewidoczni, działając społecznie także „w cywilu”: – Tutaj stoimy razem, modlimy się, śpiewamy i można się z nami zintegrować.

Podczas Majówki Harcerskiej w czwartek, 12 maja 2022 r., druhowie wspominali postać gen. Andersa. Udział w modlitwie wzięli też przedstawiciele harcerzy z Wyższego Seminarium duchownego w Przemyślu, z kolei całość modlitwy poprowadził ks. prał. Stanisław Czenczek.

Majówki Harcerskie w Parku Miejskim w Przemyślu odbywają się w każdy czwartek maja o godz. 19. Do udziału zaproszeni są też mieszkańcy miasta.