W świątyniach naszej diecezji obecne są stare instrumenty i śpiewniki, które stanowią historię dawnych i obecnych praktyk religijnych.  

W kolejnym odcinku audycji „Tam gdzie mieszka historia” z dnia 12 maja 2022 roku,  wspólnie z Panem Michałem Daleszczykiem – jarosławskim wirtuozem gry na organach, zapraszamy Państwa do poznania historii ukrytej w instrumentach i muzyce kościelnej.

Zaprasza 

Andrzej Kuca