Trwa tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. W „Audycji maryjnej” 14 maja 2022 r. temat powołania i związanej z nim łaski Bożej został podjęty w rozmowie rycerzy Niepokalanej z Harmęż. Rozmowę animował o. Arkadiusz Bąk, franciszkanin.


Usłyszeliśmy również kolejną część rekolekcji internetowych ph. „Niepokalane Serce Maryi – ratunkiem!”, które wygłosił ks. Krzysztof Czapla, pallotyn, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem.

W emitowanych fragmentach ks. Krzysztof kontynuował temat fundamentów pobożności maryjnej w Kościele katolickim. Poruszył także kwestię znaczenia objawień prywatnych. Choć Kościół nie zobowiązuje nas do wiary w przekazane w ten sposób orędzia, to jednak zachęca, by nie lekceważyć tych, które zostają prawnie zatwierdzone.


Całe rekolekcje można obejrzeć na kanale Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem:


Zostań rycerzem Niepokalanej!

Więcej na:
rycerstwo.przemyska.pl