Na przemyskiej starówce, w gwarze i natłoku codziennych spraw, króluje Matka Boża Niepokalana. W kościele Franciszkanów Konwentualnych odbiera cześć szczególny wizerunek Maryi, której poświęcone jest to wyjątkowe sanktuarium.

Jednak, aby spojrzeć na to miejsce maryjnego kultu, trzeba sięgnąć do historii zgromadzenia Franciszkanów Konwentualnych. Pojawili się oni w Przemyślu w 1237 r. i osiedlili się na gruncie ofiarowanym, według legendy, przez kowala Andrzeja Serena, konwertytę z prawosławia na katolicyzm. Konwent św. Marii Magdaleny – bo takie wezwanie nosi sam klasztor – na obecnym miejscu powstał prawdopodobnie za rządów biskupa Eryka z Winsen, notabene franciszkanina. W źródłach wzmiankowany jest po raz pierwszy w 1413 r. jako drewniany.

Historię tego miejsca, doświadczenie obecności Maryi i ciągle żywy kult maryjny prezentował na antenie Radia FARA o. Zbigniew Kubit, franciszkanin, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Przemyślu, gwardian wspólnoty klasztornej, a nade wszystko – kustosz sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej.