13 maja 2022 roku odbyła się XI Pielgrzymka Diabetyków z Podkarpacia do Matki Bożej Królowej Rodzin w Jarosławskiej Kolegiacie. 

Diabetyk to inaczej cukrzyk. Osoba, której życie nieustannie jest podane określonym rygorom, w szczególności dotyczącym kwestii żywienia. Diabetyk powinien kontrolować parametry przyjmowanych pokarmów, tak aby zapewniać utrzymanie właściwej masy ciała (cukrzyca typu 2) lub odpowiedni balans pod kątem przyjmowanych dawek insuliny (cukrzyca typu 1).

Diabetycy z kół terenowych Podkarpacia mimo swojej choroby działają prężnie, znajdując również siły na pielgrzymowanie do „Swojej Matki”.

O pielgrzymce, diabetykach i ich problemach w ramach audycji „W rytmie wydarzeń” wyemitowanym w dniu 16 maja 2022 roku,  rozmawiamy z ks. prał. Marianem Bocho oraz Grzegorzem Graboniem – prezesem Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oddział w Jarosławiu.