ŻYĆ EUCHARYSTIĄ

Podsumowanie Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych w Archidiecezji Przemyskiej

Do Konkursu Biblijnego organizowanego w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiło 242 szkoły podstawowe, a uczniów przygotowywało ponad 340 katechetów. Konkurs został przeprowadzony pod hasłem „Żyć Eucharystią”, a jego przedmiotem była znajomość wybranych fragmentów Ewangelii według św. Łukasza oraz fragmentów Dziejów Apostolskich.

Etap szkolny odbył się 7 grudnia 2021 r. Wzięło w nim udział ponad 4 tysiące uczniów, reprezentujących większość szkół podstawowych z terenu Archidiecezji Przemyskiej. Literatura w tym etapie obejmowała wskazane w Regulaminie Konkursu rozdziały Ewangelii według św. Łukasza.

Etap dekanalny odbył się 1 marca 2022 r. Wzięło w nim udział ponad 700 uczniów, reprezentujących 242 szkoły. Uczniowie byli przygotowywani przez ponad 280 nauczycieli religii. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tego etapu byli dekanalni wizytatorzy nauki religii. Ze względu na pandemię, etap ten odbywał się w szkołach macierzystych, a komisje konkursowe wyłaniały zwycięzców w 41 dekanatach. Komisja diecezjalna po sprawdzeniu wszystkich protokołów z etapów dekanalnych wyłoniła 125 finalistów. Literatura w tym etapie obejmowała większość treści Ewangelii według św. Łukasza.

Finał Konkursu odbył się 16 maja 2022 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Eucharystii sprawowanej w Przemyskiej Archikatedrze przewodniczył bp Stanisław Jamrozek. Młodzi olimpijczycy mogli zwiedzić Archikatedrę wraz z jej podziemiami oraz Muzeum Archidiecezjalne. Do finału przystąpiło 117 uczniów reprezentujących 88 szkół podstawowych, którzy byli przygotowywani przez 92 katechetów.

Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do finału zdobyli tytuł finalisty Konkursu Biblijnego i otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki – książki.

Komisja diecezjalna z grona finalistów wyłoniła 14 laureatów:

 • Mateusz DOMARADZKI – laureat I miejsca
  – uczeń Szkoły Podstawowej w Rogach, katecheta: ks. Tomasz Surmacz
 • Szymon ZAWADZKI – laureat II miejsca
  – uczeń Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dubiecku, katechetka: s. Hilaria Marta Pyryt
 • Kamila KIEŁBICKA – laureatka III miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej w Grzęsce, katecheta: ks. Kazimierz Jurczak
 • Patrycja SIGDA – laureatka IV miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej w Grzęsce, katechetka: p. Agnieszka Bęben
 • Wiktoria MARKOWICZ – laureatka V miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Kosinie, katecheta: ks. Krzysztof Szczepański
 • Martyna MACIAŁEK – laureatka VI miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej w Szówsku, katecheta: ks. Andrzej Więcek
 • Julia SAJDAK – laureatka VII miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej w Korczynie, katechetka: s. Bogusława Dzika
 • Hubert ILASZ – laureat VIII miejsca
  – uczeń Szkoły Podstawowej w Jelnej, katecheta: o. Artur Adam Stępień OFM
 • Karolina BABKA – laureatka VIII miejsca
  – uczennica Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie, katecheta: ks. Bogusław Krok
 • Paulina KANIA – laureatka X miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej w Woli Zarczyckiej, katecheta: ks. Adam Mazurek
 • Maja KOŚCIŃSKA – laureatka X miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łańcucie, katechetka: p. Elżbieta Bocho
 • Alan PRAJZNAR – laureat X miejsca
  – uczeń Szkoły Podstawowej w Korczynie, katechetka: s. Bogusława Dzika
 • Julia OBAJTEK – laureatka X miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Grodzisku Górnym, katecheta: ks. Tomasz Garbowski
 • Lena BURY – laureatka XIV miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej w Jabłonce, katecheta: ks. Bogusław Zajdel

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe Dyplomy Laureata oraz liczne upominki książkowe i rzeczowe (zestaw długopisu i pióra marki Parker). Laureaci pierwszych pięciu miejsc dodatkowo otrzymali rowery, a laureaci szóstego i siódmego miejsca – kolekcję pontyfikatu św. Jana Pawła II (wydawnictwo: Biały Kruk). Ponadto laureaci miejsc od szóstego do czternastego otrzymali plecaki, a pięciu z nich dodatkowo piłki.

Konkurs Biblijny „Żyć Eucharystią” został zorganizowany przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i wspierany przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddziały w Przemyślu i Krośnie. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie Archidiecezji Przemyskiej do klasy VII włącznie. Konkurs został zorganizowany w roku szkolnym 2021/2022. Całość przedsięwzięcia koordynowali diecezjalni wizytatorzy nauki religii pod kierunkiem ks. Waldemara Janigi i ks. Jerzego Gałązki. Konkurs jest objęty patronatem Metropolity Przemyskiego Arcybiskupa Adama Szala oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Dziękujemy wszystkim wspierającym konkurs w poszczególnych wymiarach organizacyjnych: Księdzu Arcybiskupowi i Księżom Biskupom, Kuratorium Oświaty, PCEN, WSD w Przemyślu, Parafii Archikatedralnej w Przemyślu oraz Muzeum Archidiecezjalnemu. W sposób szczególny dziękujemy wykładowcy Biblii w Przemyskim Seminarium, ks. profesorowi Stanisławowi Haręzdze za okazaną pomoc merytoryczną i konsultację.

Wszystkim olimpijczykom, a szczególnie laureatom i finalistom, ich Rodzicom (a szczególnie tym Rodzinom, które towarzyszą dzieciom i często pochylają się nad lekturą Pisma Świętego), Katechetom oraz środowiskom szkolnym składamy podziękowania, gratulacje i życzenia słowami samego Chrystusa: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy (J 14, 26).

ks. Waldemar Janiga
ks. Jerzy Gałązka
ks. Mirosław Grendus
p. Stanisława Pałkus