W 6. niedzielę wielkanocną, 22 maja 2022 r., w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych abp Adam Szal przewodniczył Eucharystii z obrzędem poświęcenia ołtarza i kościoła. Mszę świętą koncelebrował także bp Marian Buczek, biskup senior diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie, który na zakończenie uroczystości pobłogosławił pomnik św. Józef Sebastiana Pelczara, który przed 110 lat dokonał konsekracji kościoła parafialnego.

W homilii metropolita przemyski zwrócił uwagę na pokój, który Chrystus przynosi człowiekowi. – Na początku usłyszeliśmy dziś pozdrowienie liturgiczne. To pozdrowienie w jakiś sposób streszcza całą uroczystość, albowiem życzymy sobie w tym pozdrowieniu, by towarzyszyły nam łaska Boża, by towarzyszył nam w sercu pokój. O pokoju mówi dziś Ewangelia wg św. Jana. Tym bardziej temat pokoju jest dziś bardzo ważny, w trwającym roku liturgicznym, w którym realizujemy hasło, zawołanie, że jesteśmy posłani w pokoju Chrystusa – mówił hierarcha.

Kaznodzieja odniósł się także do samej uroczystości konsekracji ołtarza i poświęcenia kościoła. – Refleksje na temat Chrystusowego pokoju, snuje my tutaj w rozbudowanej świątyni. Czym jest świątynia? Dziś powiedzmy sobie, że świątynia to miejsce pokoju, to miejsce, w którym powinniśmy się czuć bezpiecznie tak jak w domu. Świątynia jest przecież miejscem pokoju, miejscem jednoczenia ludzi, miejscem jednoczenia ludzi z Panem Bogiem, a także między sobą. Przecież dobrze znamy to wezwanie celebransa, który w czasie liturgii zwraca się do zebranych „Przekażcie sobie znak pokoju”. Świątynia to miejsce, gdzie jest ołtarz, gdzie jest tabernakulum, gdzie jest ambona do głoszenia słowa Bożego. To miejsce, w którym możemy i powinniśmy budować pokój najpierw w sercu, a potem w swoim środowisku, rodzinie, całym świecie – powiedział abp Szal.

Z kolei, wprowadzając już bezpośrednio w liturgię konsekracji ołtarza, hierarcha mówił, że liturgia poprzez symbole, gesty i znaki wyraża miłość do Boga i pozwala człowiekowi lepiej zrozumieć ich sens. – Będziemy dzisiaj świadkami różnych obrzędów liturgicznych pełnych symboli. Każdy z nich ma swoje przesłanie skierowane do nas. Liturgia konsekracji kościoła mówi, że świątynia jest znakiem misterium Kościoła ustanowionego przez Chrystusa, że jest Kościół jest Oblubienicą jaśniejącą czystością wiary, że jest Matką dającą życie, że jest Matką dającą także pokój – wyjaśniał metropolita przemyski.

– To źródło pokoju, pokoju, który wypływa z krzyża. Niech ta świątynia będzie centrum naszego życia, tego religijnego, a w centrum życia religijnego, w każdej świątyni jest ołtarz, stąd też w sposób szczególny namaszczony jest krzyżmem świętym. W czasie każdej Mszy św. kapłan kilkakrotnie modli się o pokój i zachęca do tego, aby żyć w pokoju – dodał hierarcha.

Po Eucharystii poświęcono pomnik św. Józefa Sebastiana Pelczara, który przed 110 laty dokonał konsekracji kościoła parafialnego.