Podsumowanie XXII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach
dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w Archidiecezji Przemyskiej

Do XXII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach organizowanej w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiło ok. 250 szkół podstawowych. Olimpiada została poświęcona Służebnicy Bożej Annie Jenke, a jej przedmiotem była znajomość literatury wskazanej w Regulaminie Olimpiady.

Etap szkolny odbył się 25 listopada 2021 r. Wzięło w nim udział ponad 3 tysiące uczniów, reprezentujących większość szkół podstawowych z terenu Archidiecezji Przemyskiej. Literatura w tym etapie obejmowała znajomość lektury – szkicu biograficznego: Życie zbudowane na skale … o Annie Jenke (1921-1976) autorstwa s. Bernadety Lipian.

Etap archiprezbiterialny odbył się 10 marca 2022 r. Wzięło w nim udział ponad 450 uczniów. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tego etapu byli: ks. Mirosław Dubiel (archiprezbiterat  bieszczadzki), ks. Jerzy Gałązka (archiprezbiterat przemyski), ks. Paweł Wojakiewicz CSMA i ks. Mirosław Grendus (archiprezbiterat krośnieński), ks. Marek Blecharczyk i ks. Witold Orzechowski (archiprezbiterat łańcucki: Łańcut – Leżajsk), ks. Maciej Kandefer (archiprezbiterat jarosławski), ks. Jacek Michno (archiprezbiterat sanocki). Ze względu na pandemię, etap ten odbywał się w szkołach macierzystych, a komisje wyłaniały zwycięzców w 7 rejonach. Komisja diecezjalna po sprawdzeniu wszystkich protokołów wyłoniła 39 finalistów. Literatura w tym etapie obejmowała: szkic biograficzny: Życie zbudowane na skale … o Annie Jenke (1921-1976) autorstwa s. Bernadety Lipian.; obszerne fragmenty książki Anna Jenke 1921-1976 autorstwa ks. Henryka Misztala i s. Bernadety Lipian oraz znaczną cześć książki Z porywem serca autorstwa s. Bernadety Lipian.

Finał Olimpiady odbył się 27 maja 2022 r. w Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Anny Jenke w Jarosławiu oraz w Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. Eucharystii sprawowanej w Jarosławskiej Kolegiacie przewodniczył abp Adam Szal Metropolita Przemyski, który w homilii nawiązał do życia Anny Jenke, a zwłaszcza do jej pięknego, radosnego i ofiarnego współdziałania z łaską Bożą.

Do finału Olimpiady przystąpiło 35 uczniów reprezentujących 26 szkół podstawowych.

Uczniowie, którzy przystąpili do finału zdobyli tytuł FINALISTY XXII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach i otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz liczne upominki.

Komisja (ks. Jerzy Gałązka, p. dr Stanisława Pałkus, p. Ewa Dziaduś) z grona finalistów wyłoniła 10 LAUREATÓW:

 • Klaudia PŁONKA– laureatka I miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy
 • Kamil WRÓBEL– laureat II miejsca
  – uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie
 • Wiktoria MARKOWICZ– laureatka III miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Kosinie
 • Anna NIEMIEC– laureatka IV miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie
 • Weronika KORBA– laureatka V miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. St. Sudoła w Wiązownicy
 • Anna KAFARA– laureatka VI miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej w Berezce
 • Julia ŁAZAROWICZ– laureatka VII miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Dębnie
 • Magdalena PRASOŁ– laureatka VIII miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy
 • Karolina ZYGMUNT– laureatka IX miejsca
  – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Leżajsku
 • Anna DEPCIUCH – laureatka X miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej w Cieszacinie Wielkim

Laureaci otrzymali pamiątkowe Dyplomy Laureata oraz liczne upominki. Laureaci pierwszych pięciu miejsc otrzymali możliwość wyjazdu na wycieczkę – pielgrzymkę do Rzymu. Laureaci kolejnych miejsc otrzymali rowery. Ponadto finaliści otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe (aparaty fotograficzne, tablety, wieże, powerbanki, termosy, gry edukacyjne i książki).

XXII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach poświęcona Służebnicy Bożej Annie Jenke została zorganizowana przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym. Przedsięwzięcie konkursowe zostało wsparte przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddziały w Przemyślu i Krośnie. Całość Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach koordynowali ks. Waldemar Janiga i ks. Paweł Wojakiewicz CSMA. Olimpiada jest objęta patronatem Metropolity Przemyskiego Arcybiskupa Adama Szala oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Dziękujemy wszystkim wspierającym olimpiadę w poszczególnych wymiarach organizacyjnych: Księdzu Arcybiskupowi Adamowi Szalowi i Księżom Biskupom Stanisławowi Jamrozkowi i Krzysztofowi Chudzio, Przełożonemu Generalnemu Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Dariuszowi Wilkowi i ks. Leszkowi Przybylskiemu Radcy Generalnemu Zgromadzenia Księży Michalitów i Dyrektorowi MZSP w Miejscu Piastowym oraz zaangażowanym nauczycielom, Kuratorium Oświaty, PCEN, Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu oraz Publicznemu Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Anny Jenke w Jarosławiu. Dziękujemy autorom tekstów źródłowych oraz autorom pytań konkursowych, wszystkim komisjom i nauczycielom religii zaangażowanym w przygotowanie młodzieży do olimpiady. W sposób szczególny dziękujemy wszystkim fundatorom nagród.

Wszystkim olimpijczykom, a szczególnie laureatom i finalistom, ich Rodzicom, Katechetom oraz środowiskom szkolnym składamy podziękowania, gratulacje i życzenia słowami Służebnicy Bożej Anny Jenke „nie bójcie się sięgać gwiazd”.

ks. Waldemar Janiga
ks. Jerzy Gałązka